Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Prins Bernhard Fonds

2.20.66
Archiefburo Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.66
Author: Archiefburo Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)

Periode:

1979-2006
merendeel 1980-1999

Omvang:

23.00 meter; 765 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een aantal mappen bevat enkele foto’s.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende het verwerven en beheren van gelden ter ondersteuning van initiatieven en ter beloning van prestaties op het gebied van Nederlandse cultuur en kunst, en op het feitelijk toekennen van deze gelden (of waardering) in de vorm van subsidies, beurzen, opdrachten, prijzen en onderscheidingen. Het archief bevat veel informatie over personen die de ondersteuning of waardering hebben ontvangen, of ervoor zijn voorgedragen.

Archiefvormers:

  • Stichting Prins Bernhard Fonds, 1946-1999

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief is tot aan de overdracht in goede orde als semi-dynamisch bestand bewaard door de archiefvormer in het pand van het Prins Bernhard Cultuurfonds aan de Herengracht 476 te Amsterdam. Uit het archief is incidenteel vernietigd, met name als het ging om vergaderstukken van derden, financiële administratie en subsidiedossiers.

De verwerving van het archief

In 2012 is het archief door het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds in eigendom overgedragen aan het Nationaal Archief.

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: