Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Prins Bernhard Fonds

2.20.66
Archiefburo Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.66
Author: Archiefburo Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)

Periode:

1979-2006
merendeel 1980-1999

Omvang:

23.00 meter; 765 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een aantal mappen bevat enkele foto’s.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende het verwerven en beheren van gelden ter ondersteuning van initiatieven en ter beloning van prestaties op het gebied van Nederlandse cultuur en kunst, en op het feitelijk toekennen van deze gelden (of waardering) in de vorm van subsidies, beurzen, opdrachten, prijzen en onderscheidingen. Het archief bevat veel informatie over personen die de ondersteuning of waardering hebben ontvangen, of ervoor zijn voorgedragen.

Archiefvormers:

  • Stichting Prins Bernhard Fonds, 1946-1999

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Het archief was toegankelijk via een plaatsingslijst. Bij de inventarisatie zijn de archiefbestanddelen geschoond en herordend op mapniveau. Het archief is verdeeld in stukken van algemene aard (die meer dan één onderwerp betreffen), en stukken betreffende bijzondere onderwerpen (zich bevindend binnen de organisatie van het fonds en de uitoefening van taken). De indeling van het archief volgt in grote lijnen de oorspronkelijke orde. De afzonderlijke beschrijvingen van de omslagen zijn binnen hun rubriek chronologisch geordend als de aard van de stukken zich daartoe leende. Soms was het logischer te kiezen voor een ordening van algemeen naar bijzonder, of voor het bij elkaar plaatsen van gelijksoortige beschrijvingen binnen een voor het overige chronologische orde. Het archief is voor zover bekend volledig.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: