Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Prins Bernhard Fonds

2.20.66
Archiefburo Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.66
Author: Archiefburo Voorzee
Nationaal Archief, Den Haag
2011
(c)

Periode:

1979-2006
merendeel 1980-1999

Omvang:

23.00 meter; 765 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een aantal mappen bevat enkele foto’s.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende het verwerven en beheren van gelden ter ondersteuning van initiatieven en ter beloning van prestaties op het gebied van Nederlandse cultuur en kunst, en op het feitelijk toekennen van deze gelden (of waardering) in de vorm van subsidies, beurzen, opdrachten, prijzen en onderscheidingen. Het archief bevat veel informatie over personen die de ondersteuning of waardering hebben ontvangen, of ervoor zijn voorgedragen.

Archiefvormers:

  • Stichting Prins Bernhard Fonds, 1946-1999

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het archief bevat gegevens over de werkzaamheden van het Prins Bernhard Fonds in Nederland. Het geeft inzicht in het beleid van het fonds met betrekking tot de toekenning van subsidies en prijzen. De voornaamste bronnen daarvoor vormen de vergaderverslagen van het bestuur en van de adviescommissies. Het archief volgt als het ware de zich ontwikkelende inzichten, samenhangend met veranderende ideeën in de maatschappij, over financiële ondersteuning van cultuuruitingen. Verder maakt het duidelijk, op welke wijze het fonds donateurs trachtte te werven en te behouden. Ook bevat het gegevens over de verhouding tussen het overkoepelende fonds en de regionale Anjerfondsen. En tenslotte is het in zijn geheel een rijke bron van informatie over kunstenaars en anderen die op het gebied van cultuur in Nederland iets betekend hebben.

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: