gahetNA in the National Archives

Plantage Spieringshoek

2.20.28
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.28
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1819-1955

Omvang:

0.10 meter; 14 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat verder een aantal kaarten en plattegronden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief bevinden zich hoofdzakelijk akten met betrekking tot aankoop en overdracht van gronden van Plantage Spieringshoek aan de Commewijne en zijn rechtsopvolgers: de n.v. "West-Indische Landbouwmaatschappij Spieringshoek" en de n.v. "Cultuuronderneming Spieringshoek" in Suriname over de periode 1816-1955.

Archiefvormers:

  • Plantage Spieringshoek aan de Commewijne (1819-1887)
  • N.V. "West-Indische Landbouwmaatschappij Spieringshoek" (1887-1907)
  • N.V. "Cultuuronderneming Spieringshoek" (1907-1955)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: