gahetNA in the National Archives

STICUSA

2.19.114
M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.114
Author: M.W.M.M. Gruythuysen, A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1947-1991
merendeel 1948-1989

Omvang:

27.70 meter; 1075 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat geluidsbanden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat stukken van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA), het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen en de Adviesraad voor Culturele Samenwerking. Het archief van de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA) bevat ondermeer stukken met betrekking tot steunverlening aan instellingen op cultureel- en wetenschappelijk gebied in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Ook bevat het stukken van projecten inzake onderwijs, wetenschap, technische projecten en natuurbeheer in Suriname en de Nederlandse Antillen. Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen bevat voornamelijk stukken over regionale projecten buiten Europa, zoals betrekkingen met Oost-Europese, Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Het archief van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking bevat vooral stukken met advisering omtrent de culturele samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Archiefvormers:

 • Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk
 • Comité van Voorbereiding van de Culturele Samenwerking tussen Nederland en Indonesië
 • Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
 • Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen
 • Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen STICUSA
 • Vertegenwoordiger van de Sticusa in Suriname
 • Lichtveld, L.A.M.
 • Reinink, H.J.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Het Algemeen Rijksarchief beheert een belangrijk aantal archieven van overheidsinstellingen en van particulieren, die stukken bevatten over de culturele samenwerking. Deze archieven vormen een belangrijke aanvulling op de archieven, die in deze bundel beschreven zijn. Bij de archieven die beperkt openbaar zijn is achter het nummer toegang een asterix (*) geplaatst.

Archieven van het Ministerie van Koloniën en opvolgers, 1814-1963. Zie het dossierarchief van het Ministerie van Zaken Overzee, dossier 48, map 1-30: Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, 1948-1956. Het archief van het Ministerie van Zaken Overzee is slechts toegankelijk via de eigentijdse toegang. (*)

Archief van het Kabinet van de Vice-Minister-President, vanaf 1972 Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, (1937) 1959-1975 (1981). Nummer toegang: 2.10.41 (*). Zie onder de rubriek Cultuur, Volksontwikkeling en -Opvoeding, p. 128-130.

Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van de Nederlandse Missie van Deskundigen voor het Tienjarenplan voor Suriname, 1956-1966 en van de Vertegenwoordiger van de Nederlandse ontwikkelingshulp in Suriname, 1966-1975. Nummer toegangen: 2.10.20 en 2.10.22 (*)

Archief van prof dr R.A.J. van Lier. Nummer toegang: 2.21.257 (*). Zie inv.nr 13.

Archief van L.J.M. Beel (1902-1977). Nummer toegang: 2.21.017 (*). Zie onder de rubriek Religie en Cultuur, inv.nrs. 81 en 82.

Archief van H.A. Korthals (1911-1976). Nummer toegang: 2.21.183 (*). Zie inv.nrs. 64-66.

Archief van J.H.A. Logemann (1892-1969). Nummer toegang: 2.21.111 (*). Zie inv.nr 60.

Publicaties

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Geachte mevrouw, heer,
Volgens een kopie in mijn bezit, werd in het voorjaar van 1964 een door de Sticusa geïniteerde radiouitzending verzorgd onder de naam: Het ABC der Cultuur. Deze door prof. dr. G. W. Ovink gehouden voordracht, (6e serie, nr. 2) had als titel 'Boekdrukkunst".
De precieze datum en tijdstip van uitzending is onbekend. Wel begint hij met: 'Bij een vorige gelegenheid mocht ik u spreken over de grafische kunsten in het algemeen'. Wat er op duidt dat hij er meer gehouden heeft.
Gezien mijn onderzoek naar leven en werk van G. W. Ovink (1912 - 1984) deze man zou ik graag weten of er in de archieven enige nier openbaar gemmate informatie zit die zijn betrokkenheid bij de Sticusa duiden of mogelijk verwijzen naar andere bronnen.
Ik zal u zeer erkentelijk zijn bij enige nadere duiding.
In de hoop iets van u te vernemen, in afwachting,
Met vriendelijke groet,

Jaap A. J. Lieverse
Geldersekade 89 / 2
1011 EL Amsterdam
020 625 23 68

Onze medewerker van inlichtingen verwees deheer Lieverse naar de toegang op het Sticusa-archief (nummer toegang 2.19.114). Onder de inventaris nummers 409-418 zijn stukken betreffende ABC radiouitzendingen aanwezig, nummer 413 betreft 1964. Zie deze link naar de toegang: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.19.114/aantal/20.
Of er inderdaad informatie over de vraag aanwezig is, kan alleen worden vastgesteld door archiefonderzoek. Dit inventaris nummer 413 is openbaar en kan worden geraadpleegd in de studiezaal van het Nationaal Archief, zie voor bezoek de algemene informatie op de website: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/bezoek-ons.
Mogelijk is er bij het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum informatie over de radiouitzendingen, zie de wesbite http://www.beeldengeluid.nl/contact.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: