Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Cie Standaardprijzen en -lonen

2.16.126
D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.16.126
Author: D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1939-1947

Omvang:

0,12 meter; 1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Commissie tot Vaststelling van Standaardprijzen en Standaardlonene bevat publicaties van standaardprijzen t.a.v. bouwmaterialen en brandstoffen in de Staatscourant (1939-1947)en vergaderstukken uit de periode 1939-1942.

Archiefvormers:

  • Commissie tot Vaststelling van Standaardprijzen en Standaardlonen, 1939-1942
  • Commissie tot het Verzamelen of Opmaken van Standaardprijzen en Standaardlonen, 1942-1948

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Commissie tot Vaststelling van Standaardprijzen en Standaardlonen werd door de minister van Waterstaat ingesteld per beschikking van 20 oktober 1939 La. T1. De Commissie had tot taak om standaardprijzen en -lonen vast te stellen t.a.v. aanbestedingen van bouwprojecten om zo het risico van prijsstijgingen voor aannemers van bouwprojecten van de rijksoverheid na de gunning in verband met de oorlogsdreiging te verminderen. De commissie werd met enigzins gewijzigd takenpakket opnieuw ingesteld per beschikking van de secretaris-generaal van Waterstaat van 15 april 1942 la. Q1. De commissie was interdepartementeel van opzet met vertegenwoordigers van diverse ministeries. Vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties waren ook lid van de commissie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: