gahetNA in the National Archives

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Author: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2.10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In 1991 kreeg het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te maken met een zeer ingrijpende reorganisatie. De oude directoraten-generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs, voor het Voortgezet Onderwijs, voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, voor de Diensten Onderwijs en Inspectie, en voor Wetenschapsbeleid, werden opgeheven en daarvoor kwamen in de plaats drie nieuwe onderdelen. Dat waren de Velddirecties, de Uitvoeringsorganisatie en de Onderwijsinspectie. Met deze reorganisatie werd gevolg gegeven aan het voornemen van de toenmalige minister Ritzen die stelde dat beleid en uitvoering moesten worden gescheiden.

Binnen de Uitvoeringsorganisatie kreeg de nieuwe hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de rechtmatige toedeling van financiële middelen aan de afzonderlijke instellingen voor onderwijs, onderzoek en verzorging. De hoofddirectie werd samengesteld uit drie directies: Concern (staf), ForMa (formatie en materiele bekostiging) en Infra (huisvesting). Daarmee is de afkorting CFI verklaard. Uiteindelijk kreeg de afkorting de betekenis ‘Centrale Financiën Instellingen’. Tegenwoordig wordt alleen de afkorting CFI als naam gebruikt. In 1996 vond er wederom een reorganisatie plaats. CFI werd omgevormd tot agentschap. Bij deze omvorming heeft geen afsluiting van het archief van de hoofddirectie CFI plaatsgevonden. Met andere woorden, de archieven van de hoofddirectie en het agentschap lopen in elkaar over.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: