Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Author: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2,10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 2005 is het CFI archief tot 2002 overgedragen aan het semi-statische archief van het kerndepartement van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag. De aanleiding hiervan was de inwerkingtreding van het Beheersreglement OCW in 2001. Het archiefbestand is in 2009 ter bewerking aangeboden aan IORA. Er zijn nooit eerder delen van het archief bewerkt en overgebracht naar het Nationaal Archief. Het aangeboden archief bestaat voornamelijk uit dossiers en toont hoe in de periode 1992-2001 het toedelen van financiële middelen aan instellingen voor onderwijs, onderzoek en verzorging werd uitgevoerd.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2011 door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: