Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Author: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2,10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

De volgende selectielijsten zijn gebruikt voor de selectie van het archief:

  • 072 - Overheidspersoneel, arbeidsverhoudingen bij de overheid, 1945-1995 (1997) (Stcrt. 16 oktober 2001, nr. 200);
  • 143 - Organisatie van de Rijksoverheid, 1945-1999 (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245);
  • 168 - P-direct mens en werk, vanaf 1945 (Stcrt. 20 november 2007, nr. 225);
  • 191 - Centrale Financiën Instellingen 1992–heden, (Stcrt. 21 januari 2009, nr. 13).

Er is voornamelijk gebruik gemaakt van de selectielijst van de Centrale Financiën Instellingen. Omdat CFI een uitvoeringsorganisatie betreft is de neerslag hiervan voor het grootste deel als te vernietigen gewaardeerd. De overige selectielijsten zijn gebruikt voor personeelsaangelegenheden, informatievoorziening en archiefbescheiden met betrekking tot algemene organisatorische processen. Wat uit onderhavig archiefblok bewaard is gebleven zijn archiefbescheiden met betrekking tot de uitvoering van beleid op hoofdlijnen, de verantwoording van beleid en de oprichting en reorganisatie van CFI. Het archiefblok besloeg in totaal ongeveer 64,375 meter. Na selectie bleef circa 2,625 strekkende meter te bewaren over, de rest is vernietigd of wordt te zijner tijd vernietigd.

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: