Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Author: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2,10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

 • 2.14.5009 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Directie Voortgezet Onderwijs / Onderwijs voor Volwassenen (VO / OV), (1934) (1962) 1976-1988 (1991)
 • 2.14.62 - Inventaris van de archieven van de Hoofddirectie Beleidsontwikkeling en Planning Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, (1967) 1975-1985 (1987)
 • 2.14.5010 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Directie Voortgezet Onderwijs / Beroepsonderwijs (VO / BO), (1984) 1985-1988
 • 2.14.47 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Directie Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs, (1946) 1975-1985
 • 2.14.48 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Directie Hoger Beroepsonderwijs, (1918) 1975-1985 (1987)
 • 5.052.5077 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Directoraat-Generaal voor Basis- en Speciaal Onderwijs: Beleidsterrein Speciaal Onderwijs, (1965) 1975-1991 (1992)
 • 2.14.5011 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Directie Voortgezet Onderwijs / Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (VO / BVE), (1984) 1988-1991 (1993).
 • 2.14.52 - Inventaris van het archief van de Directie Scholing en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, (1950) 1972-1988.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: