gahetNA in the National Archives

Defensie / Coll. Krijgsgevangenen

2.13.98
H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.98
Author: H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1940-1946

Omvang:

36.80 meter; 176 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief Collectie Krijgsgevangenen bevat onder andere overzichten met (persoons)gegevens van Nederlandse krijgsgevangenen, meest officieren, tijdens de Tweede Wereldoorlog per kamp in Duitsland, orders uitgevaardigd in de diverse gevangenkampen, enige dagboeken en andere stukken over hun verblijf, brievenboeken van het Centraal Indelingsbureau en stukken m.b.t. hun repatriëring.

Archiefvormers:

  • Centraal Indeelingsbureau Koninklijke Landmacht 1945-1946
  • Nederlands Reception Center 1945
  • PWX Branch SHAEF 1944-1945
  • Registratiebureau Nederlands Krijgsgevangenen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Hallo! Mijn Oud-oom Kees W.M. Brantjes heeft in Stanislau gezeten als krijgsgevangene. Hij was destijds 1ste luitenant maar ik weet helaas niet welk regiment hij zat. In de familie is ook veel onduidelijkheid. Ik zag wel een afkorting 2.Lu.R staan.(later Ordonnatie officier Kmar?) Wat betekent dat? Is er een stamboek van hem bekend?
Er is in de familie ook een foto van hem in uniform van voor de WO II op Curacao, waar hij een erehaag voor vormt voor een paar hoogstaande personen. Volgens de foto Prinses Juliana maar die zou officieel pas in 1944 daar voor het eerst zijn geweest.

Hij zat inderdaad in Stalag 371 Stanislau, daarvoor in Oflag XIII-b Neurenberg-Langswasser en daarna in Oflag 67 Neubrandenburg. Op www.krijgsgevangen.nl vindt u meer details van hem, al lijkt het dat hij daar alleen te vinden is onder Brandjes. Hij was 1e Luitenant waarnemer en zat in het 2e Regiment luchtvaart troepen. Indien u meer info wenst kunt contact met mij opnemen via oreg_regesz@hotmail.com, Vgr. E. van der Most

Hallo,
Mijn vader Andries Koopman uit Wolvega is als krijgsgevangene te werk gesteld weest in wilhelmshafen Duitsland.
gevlucht naar Friesland. Zou graag als enigste nog in leven zijnde zoon wat info willen hebben omtrent de leef omstandigheden en mogelijke vlucht mogelijkheden in die periode.
dank alvast
groet S Koopman

Geachte,
Mijn vader (Willem Paalman geboren te Leiden) was opgeroepen voor mobilisatie voor de WII, werd ingedeeld bij het 6de Reg. veldartillerie te Leiden. Krijgsgevangen genomen bij de Grebbeberg. Gedeporteerd naar een krijgsgevangenkamp, gevlucht, later opgepakt en naar een werkkamp in Duitsland gestuurd.
Nu is mijn vraag: welk krijgsgevangenkamp is dit geweest, en waar in Duitsland was dit werkkamp.

Zou U zeer erkentelijk zijn voor een antwoord.

Met vriendelijk groeten van;

Benjamin Paalman
Mastvägen 6
575 92 Hult
Zweden

L.S.
Mijn vader L.J.H. EIJSSEN geb. 26-12-1906 te Maastricht,
Is in de eerste oorlogsdagen 1940 krijgsgevangen gemaakt en naar kamp Neubrandenburg ?
gedeporteerd.
Hij was soldaat bij de landmacht en gelegen in zuid Limburg.
In een notitie boekje schrijft hij het volgende ;
Van Neubrandenburg over Neu Strelitz naar Mirrouw of Mirow.
6 weken was hij gevangen waarvan enkele weken ondergebracht bij een boeren familie.
Kan geen informatie vinden in de lijsten van dit kamp of een ander kamp in de buurt van Neubrandenburg
Na 6 weken werd hij naar nederland terug gebracht.
Misschien heeft U meer informatie of waar ik kan zoeken naar meer informatie
Met vriendelijke groet
M.L.H.Eijssen
Aureliushof 145 F
6215 SV Maastricht

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: