Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Defensie (Londen)

2.13.71
H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. van Velden, E.A. van Heugten
Nationaal Archief, Den Haag
1998
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.71
Author: H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. van Velden, E.A. van Heugten
Nationaal Archief, Den Haag
1998
CC0

Periode:

1933-1974
merendeel 1940-1947

Omvang:

84,00 meter; 3167 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Op 14 Mei 1940 werd de zetel van de Nederlandse regering formeel in Londen gevestigd. Onder leiding van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Defensie (later Oorlog), werd het ministerie in Londen opgebouwd. Het hield zich bezig met organisatie, personeel, dienstplicht en rekrutering, juridische zaken, materieel, luchtvaart, militaire operaties, inlichtingen en geneeskundige dienst. Er bestond tevens een informele Ve Afdeling, het Marine Hoofdkwartier. Na verloop van tijd werd het takenpakket uitgebreid met historisch onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en met de voorbereiding van de terugkeer naar Nederland. Voor dat laatste werd een speciaal bureau opgericht, het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer (MVT), dat zich onder meer bezighield met de voorbereiding van de uitoefening van het Militair Gezag in bevrijd gebied. Het Bureau Londen hield zich na de bevrijding bezig met de afwikkeling van de resterende taken in Engeland. Het werd in 1947 opgeheven.
De gedeponeerde archieven zijn deels van uitvoeringsorganen, deels van militaire eenheden, missies in het buitenland, wervingsbureaus en inlichtingendiensten. Ook zijn opgenomen bescheiden van F. Looringh van Beeck, bevattende stukken over repatriëring, de Prinses Irene Brigade, het Garde Infanterie Depot, de 7 December Divisie, de Orde Dienst etc. Het archief bevat persoonsdossiers en dossiers over partijen, groeperingen en organisaties. De inventaris heeft een (onvolledige) index op persoonsnamen.

Archiefvormers:

  • Departement van Oorlog: Bureau Londen 1940-1947;
  • Centraal Laboratorium;
  • Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen;
  • Ministerie van Defensie te Londen, 1940-1941;
  • Ministerie van Oorlog te Londen, 1941-1945.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Voor verder onderzoek kan ook geraadpleegd worden het archief van de chef van de Marinestaf te 's-Gravenhage, 1886-1942.(

Onder beheer van het Algemeen Rijksarchief.

) Daarnaast kan ook het archief van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, tevens hoofd van de Ve afdeling van het ministerie van Defensie, vanaf 27 juli 1941 tevens ministerie van Marine, vanaf 23 juni 1945 ministerie van Marine en Scheepvaart, allen te Londen, de afwikkeling daarvan en de daarbij gedeponeerde archieven, 1940-1945 (1946-1949) worden benaderd.(

Op het moment dat dit geschreven wordt, november 1997, is genoemd archief in bewerking bij en onder beheer van het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie. Dit ter overdracht aan het ARA. Deze overdracht zal naar verwachting eind 1998 worden overgedragen aan het ARA.

)
Hierin opgenomen is het archief van de Ve afdeling (Zeemacht) van het ministerie van Defensie.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: