gahetNA in the National Archives

Defensie (Londen)

2.13.71
H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. v. Velden, E.A. v. Heugten
Nationaal Archief, Den Haag
1998
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.71
Author: H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. v. Velden, E.A. v. Heugten
Nationaal Archief, Den Haag
1998
CC0

Periode:

1933-1974
merendeel 1940-1947

Omvang:

84.00 meter; 3167 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Op 14 Mei 1940 werd de zetel van de Nederlandse regering formeel in Londen gevestigd. Onder leiding van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Defensie (later Oorlog), werd het ministerie in Londen opgebouwd. Het hield zich bezig met organisatie, personeel, dienstplicht en rekrutering, juridische zaken, materieel, luchtvaart, militaire operaties, inlichtingen en geneeskundige dienst. Er bestond tevens een informele Ve Afdeling, het Marine Hoofdkwartier. Na verloop van tijd werd het takenpakket uitgebreid met historisch onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en met de voorbereiding van de terugkeer naar Nederland. Voor dat laatste werd een speciaal bureau opgericht, het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer (MVT), dat zich onder meer bezighield met de voorbereiding van de uitoefening van het Militair Gezag in bevrijd gebied. Het Bureau Londen hield zich na de bevrijding bezig met de afwikkeling van de resterende taken in Engeland. Het werd in 1947 opgeheven.
De gedeponeerde archieven zijn deels van uitvoeringsorganen, deels van militaire eenheden, missies in het buitenland, wervingsbureaus en inlichtingendiensten. Ook zijn opgenomen bescheiden van F. Looringh van Beeck, bevattende stukken over repatriëring, de Prinses Irene Brigade, het Garde Infanterie Depot, de 7 December Divisie, de Orde Dienst etc. Het archief bevat persoonsdossiers en dossiers over partijen, groeperingen en organisaties. De inventaris heeft een (onvolledige) index op persoonsnamen.

Archiefvormers:

 • Departement van Oorlog: Bureau Londen 1940-1947;
 • Centraal Laboratorium;
 • Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen;
 • Ministerie van Defensie te Londen, 1940-1941;
 • Ministerie van Oorlog te Londen,1941-1945.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Please excuse me for writing in English. I'm looking for an after action report written by Captain Jan Linzel for Troop 2 (Dutch) of 10 (Inter-Allied) Commando who were attached to the 47 Royal Marine Commandos at Westkapelle, Walcheren in November 1944. Any information or help is greatly appreciated.

Dear Mr. Cramer,

One of my collegues will be in contact with you shortly. In the meanwhile it might be fruitfull to search for Jan Linzel on this site: http://www.oorlogsbronnen.nl/

Nationaal Archief

Mijne dames/ heren,

Onlangs kreeg ik het oorlogsdagboek van mijn vader (P.J. Bakx, 27-09-1914) in handen. Ik heb al uitgebreid onderzoek gedaan en ontdekte dat hij op 4 november 1944 is opgenomen na zijn oorlogsverwonding van 9 september 1944 bij Sint Joris Winge in Harmeyer hospital. Eat. Klibride Little Wyrley. Hij werd daaruit ontslagen op 27 december 1944.

Het exacte ziekenhuis kan ik op internet niet vinden. In uw archieven trof ik aan : 1944 sept 9 nr. 20 : personeel Kon. Ned. Irene Brigade opgenomen in hospitalen in Verenigd Koninkrijk. Graag zou ik inzage hebben in het archiefstuk wat mogelijk meer duidelijkheid biedt.

Ik hoop van u te horen.

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: