Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Defensie/ Kabinet Stas Marine

2.12.55
H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.55
Author: H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1945-1971
merendeel 1949-1971

Omvang:

19,50 meter; 666 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken die door de staatssecretaris van Marine zelf zijn behandeld, o.m. betreffende kabinetsformatie, de totstandkoming van het defensie- en personeelsbeleid bij de marine en de beantwoording van Kamervragen hierover, en de uitwerking hiervan in verdragen met het buitenland, internationale samenwerking - met name binnen het verband van de West-Europese Unie en de NAVO - en begrotingen. Het archief bevat voorts materiaal over werkbezoeken van de staatssecretaris in binnen- en buitenland en bijzondere onderwerpen als de aanleg van havens, de bouw van schepen en gebouwen en activiteiten van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië tijdens en na de politionele acties, in Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie, kabinet van de Staatssecretaris van Marine

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Dit archief kwam na het opheffen van het ambt van staatssecretaris van Marine in 1971 op enig moment onder beheer van de Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf. In welke toestand het archief zich toen bevond en wat de precieze omvang toen was is niet meer te achterhalen.

Wat wel bekend is, is dat het archief tussen 1971 en 1985 nog is overgeplaatst naar de afdeling Post en Archiefzaken Koninklijke Marine. Deze instantie droeg het archief in 1985 over aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. Bij de overdracht werd een plaatsingslijst meegeleverd. De omvang in 1985 bedroeg 38 meter.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: