gahetNA in the National Archives

Defensie/ Kabinet Stas Marine

2.12.55
H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.55
Author: H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1945-1971
merendeel 1949-1971

Omvang:

19.50 meter; 666 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken die door de staatssecretaris van Marine zelf zijn behandeld, o.m. betreffende kabinetsformatie, de totstandkoming van het defensie- en personeelsbeleid bij de marine en de beantwoording van Kamervragen hierover, en de uitwerking hiervan in verdragen met het buitenland, internationale samenwerking - met name binnen het verband van de West-Europese Unie en de NAVO - en begrotingen. Het archief bevat voorts materiaal over werkbezoeken van de staatssecretaris in binnen- en buitenland en bijzondere onderwerpen als de aanleg van havens, de bouw van schepen en gebouwen en activiteiten van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië tijdens en na de politionele acties, in Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie, kabinet van de Staatssecretaris van Marine

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Op volgende selectielijsten zijn van toepassing voor de selectie:

  • de 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair Materieel over de periode vanaf 1945', 29 januari 2007/nr. C/S&A/07/240, (Stcrt. 24 april 2007, nr. 79/pag. 11)
  • de 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militaire Operatiën over de periode vanaf 1945', 3 mei 2005/nr. C/S&A/05/933, (Stcrt. 15 juli 2005, nr. 113/pag. 14)
  • de 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair Personeel over de periode 1945-1993', 19 december 2005/nr. C/S&A/05/2602, (Stcrt. 6 maart 2006, nr. 46/pag. 8)
  • de 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945-1999', 5 juli 2005/nr. C/S&A/05/1362, (Stcrt. 16 december 2005, nr.245/pag. 25)
  • de Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945-1999, C/S/03/1691, gepubliceerd: Staatscourant 20 oktober 2003, nummer 202/ pag. 11.

Bij de overdracht van het archief aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie in 1985 bedroeg de omvang van het archief 38 meter.In 2008 is 1,82 meter archief vernietigd. Het archief heeft bij de overdracht aan het Nationaal Archief een omvang van 21 strekkende meter.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: