Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Stamboeken Marine, 1813-1940

2.12.14
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.14
Author: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1813-1940

Omvang:

46,00 meter; 633 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het bestand zijn drie hoofdseries te onderscheiden: de stamboeken en dienststaten van de officieren; de registers van aangenomen manschappen en soldijrollen; de stamboeken van de onderofficieren en manschappen (schepelingen en mariniers). In de stamboeken werd de loopbaan van de militair vastgelegd: naam, geboortedatum en - plaats, namen ouders, gegevens over aanstelling, bevorderingen en ontslag, actieve dienst op zee, krijgsverrichtingen, onderscheidingen e.d. De soldijrollen vormen een onderdeel van de salarisadministratie. Het bestand is niet volledig als gevolg van brand in het ministeriegebouw.

Archiefvormers:

 • Commissariaat-Generaal voor de Marine, 1813-1814
 • Secretariaat voor de Marine, 1814-1815
 • Ministerie van Marine, 1815-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Generale Directie van de Marine, 1830-1840
 • Generale Directie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Generale Directie van de Marine, 1842-1843
 • Ministerie van Marine, 1843-1928
 • Ministerie van Defensie, 1928-1940
 • Departement van Defensie, Afwikkelingsbureau, 1940-1942
 • Commissariaat voor de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, 1942-1945
 • Ministerie van Marine, 1945-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op enkele series zijn digitale indexen beschikbaar. Het betreft:
digitale index Stamboeken Officieren 1814-1868 (oud nr. 2.12.05)
digitale index Stamboeken Officieren 1868-1940 (oud nr. 2.12.06)
digitale index Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren 1860-1901 (oud nr. 2.12.07)
digitale index Stamboeken Mariniers 1814-1888 (oud nr. 2.12.08)
digitale index Lijsten van Aangenomen Manschappen 1814-1906 (oud nr. 2.12.09)

Begin uw onderzoek altijd eerst in deze indexen. Levert dit geen succes op, of zoekt u aanvullende informatie, gebruik dan deze inventaris om andere registers te raadplegen.

Het artikel van drs. G.J.A. Raven, Bronnen van belang voor het onderzoek naar Marinepersoneel, in: H.L. Kruimel e.a., Voorouders gezocht, Inleiding tot de genealogie (Amsterdam 1981) geldt, voor wat de verwijzingen naar de vindplaatsen van de daarin genoemde archieven betreft, als verouderd.

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: