Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

LV / Tuinbouw

2.11.60
CAS 1009
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.11.60
Author: CAS 1009
Nationaal Archief, Den Haag
2007
CC0

Periode:

1957-1962

Omvang:

7,00 meter; 232 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte, getypte en geschreven documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de dossierinventaris, agenda's van in- en uitgaande stukken, maand- en jaarverslagen over de periode 1957-1962. Verder zijn er archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie, ruimtelijke ordening, onderwijs en voorlichting (rijkstuinbouwconsulenten, publicaties, proeftuinen en voorlichtingsdagen), bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden, gewassen, producten en productbescherming en de landbouwluchtvaart. Daarnaast zijn de archieven van diverse (advies)commissies en werkgroepen bij de Directie gedeponeerd.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Landbouw en Visserij/Directie Tuinbouw

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

In het deel "Commissie Archieven" zijn de volgende archieven opgenomen:

 • Adviescommissie Tuinbouwvestigingsplan (1948 - 1961)
 • Informele Tuinbouw EEG-commissie (1959 - 1960)
 • Commissie Vorming van Ingenieurs en Assistenten (1957-1960)
 • Werkgroep ter bestudering van de financiering van fruitteeltbedrijven (1957 - 1960)
 • Commissie Centraal Warmtebedrijf. (1957 - 1962)
 • Contactgroep Tuinbouweconomie (1957 - 1962)
 • Hoofdcommissie Groenteteeltvraagstukken (1957 - 1962)
 • Studiegroep Nachtvorst (1957 - 1962)
 • Subcommissie Tuinbouwstatistiek en de daaronder ressorterende werkgroepen (1957 - 1962)
 • Werkgroep Onrendabele Fruitteelt. (1957 - 1962)
 • Hoofdcommissie Fruitteeltvraagstukken (1958 - 1962)
 • Tuinbouwadviescommissie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw (1959-1960)

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: