Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Koloniën / Dossierarchief

2.10.54
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.54
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997
CC0

Periode:

1859-1979
merendeel 1945-1963

Omvang:

285,00 meter; 12085 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het dossierarchief van het ministerie van Koloniën, waarvan de oudste stukken dateren uit 1859, is een rijke bron aan gegevens over de overzeese gebiedsdelen en bevat onder meer uitgebreide rapportages en briefwisselingen over alle aspecten van het koloniaal bestuur. Het zeer omvangrijke archief is opgesplitst in een openbaar en een geheim deel met indicateurs, dossierregisters, indices en klappers als toegangen. De inventaris is voorzien van een uitgebreide index met trefwoorden, die het mogelijk maakt te zoeken op onderwerpen, plaatsnamen en (in mindere mate) persoonsnamen.
De oudere stukken, een serie A-dossiers van voor 1940, betreffen in grote lijnen bestuurlijke regelingen, internationale overeenkomsten en zaken van juridische aard. Het merendeel van de stukken stamt uit de jaren 1945-1963 met een uitloop naar 1979. Onder deze stukken bevindt zich ook veel materiaal over de nasleep van de oorlog.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Koloniën1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957
 • Ministerie van Zaken Overzee, 1957-1959
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Nederlands Nieuw-Guinea, 1959-1962
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Afwikkelingszaken Westelijk Nieuw-Guinea, 1962-1963
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Financiële en Administratieve Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

De selectie werd uitgevoerd aan de hand van de Vernietigingslijst voor Algemeen, Organisme (.07) en Personeel (.08) van de CAS van 25 februari 1985, behoudens een aantal afwijkingen van deze lijst, die in het projectconvenant zijn gespecificeerd.

Bij de selectie is rekening gehouden met het feit dat de archieven in de overzeese gebiedsdelen niet of slechts fragmentarisch zijn overgeleverd. De archieven in Indonesië en West Irian (Nederlands Nieuw-Guinea) zijn voor Nederlanders de facto niet beschikbaar voor onderzoek. De bescheiden in de dossiers zijn vaak de enige bronnen van informatie die er nog bestaan inzake de overheidsbemoeienis met de overzeese gebiedsdelen. Een terughoudende selectie was op zijn plaats: grootscheepse vernietiging was niet de doelstelling van de bewerking.

In totaal werd er 380 meter archief ter bewerking aangeboden. Na bewerking bleef er c.285 meter over. De door de CAS ter vernietiging aangewezen dossiers zijn na bewerking geretourneerd naar het Algemeen Rijksarchief. In 2002 zijn deze ter vernietiging afgevoerd. De bewerking werd uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in de brochure Om de kwaliteit van het behoud, normen 'goede en geordende staat', 's-Gravenhage, 1993.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

mljn vader was kapitein der chinezen op bangka van 1925 tot de Japanse invasie op Bangka Febr.1942, toen de stoottroepen op Bangka in Febr.1946 landen, hebben de oude B.B. ambtenaren die met de stoottroepen kwamen,direct nadat zij Pangkalpinang hebben veroverd op de TNI,kwamen zij bij
op bezoek en m'n vader hulp vragen of hij mee wil helpen het bestuur weer in
orde te brengen, niet wetende of m'n vader nog in dienst was van het oude B.B bestuur.Ik was in Sept 1946 naar Holland gestuurd om m'n verder studie te voltooien. Ik kwam in 1953 terug en ik vroeg hem wat is het met z'n loopbaan gebeurd, hij heeft geen pensioen gekregen of is hij. zo maar de deur uitgezet, daar z 'n hulp niet meer nodig is. hij heeft nooit willen vertellen wat in periode iin Nederland was willen vertellen, misschien hebt U stukken ,daarover,van mensen had ik horen zeggen,kwestie vlag incident tussen het gezag en de chinese bevolking ter plaatse

Mhd ,sianbong

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: