gahetNA in the National Archives

Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië

2.10.50
I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.50
Author: I. Heidebrink
Nationaal Archief, Den Haag
1994
CC0

Periode:

1815-1954
merendeel 1815-1949

Omvang:

50.00 meter; 860 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949. Die gegevens betreffen standaard geboorteplaats en -datum van de militair, namen ouders, signalement en de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering, onderscheidingen en pensioenen. De stamboekgegevens zijn ontsloten door - deels digitale - naamklappers per serie, die verwijzen naar nummers waaronder de militairen zijn ingeschreven (stamboeknummers) of naar de pagina's (folionummers) van de registers. Er is dus geen algemene index op de namen van al deze militairen. Een aantal van deze naamklappers staat op microfilm in de studiezaal Verfilmde Bestanden.

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen1949-1952
 • Ministerie van Overzeese Rijksdelen1952-1959
 • Generale Directie voor de Koophandel en Koloniën1815-1818
 • Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1818-1824
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1824-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën / Directie voor de Zaken van de Koloniën1825-1830
 • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1830-1831
 • Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën1831-1834
 • Ministerie van Koloniën1834-1840
 • Ministerie van Marine en Koloniën1840-1841
 • Ministerie van Koloniën1842-1945
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen1945-1949

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

In de onderzoeksgidsen Militairen: Onderofficieren en soldaten bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 1815-1950 en Militairen: Officieren bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) 1815-1950 leest u hoe u onderzoek kunt doen naar KNIL-militairen in de archieven van het Nationaal Archief.

Wilt u achtergrondinformatie over KNIL-militairen dan kunt u ondermeer terecht op www.indischherinneringscentrum.nl

Neem contact met ons op als u vragen heeft over het zoeken naar KNIL-militairen in onze archieven

zoek knil miliar volgorde is 2.10.50,invullen naam, periode, nummer archiefinventarisatie, inventarisatie nummer n. Dan krijg je resultaat gevonden klik op tabblad om resultaten te tonen. Maar waar zit tabblad om op te drukken.

Dag allen,

Ben opzoek naar de gegevens van mijn grootvader. Hij was moluks en diende in het KNIL.
Bij de aankomst in Nederland (1951) is zijn achternaam verkeerd ingevuld.

Nu zijn wij opzoek naar zijn officiele millitaire gegevens uit hetvoormalige Ned.Indie.

Het gaat om:

Cornelis Latue
Geb. 04-09-1920

Hier in Nederland staan wij dus geregistreerd als Latu, terwijl het officeel Latue moet zijn.

(weten dus ook niet hoe zijn achternaam toentertijd gespeld werd in Ned.Indie. Latoewe, Latoee.
We hebben helaas ook geen trouwaktes of iets dergelijks)

Hoop dat jullie ons kunnen helpen.

Mvg,
S.C. Latue

L.S.,
Ben op zoek naar - stamboeknummer
- functie
- plaats gelegerd

Van Keijers, Jacobus Joannes
geboren : 31 oktober 1919
te Stramproy Limburg

Vertrokken naar Oost Indie in 1938 voor KNIL,
in 1942 krijgsgevangen genomen en en in kamp Ban Pong
aan de Burma spoorweg gewerkt.

Heeft uw deze gegevens voor mij,
Met vriendelijke groet
Anita Motshagen

Zoek naar stamboeknummer van mijn grootvader van moederskant:
Swart, Dirk Steven
Geboren: 10 januari 1853 te Amsterdam Noord Holland

Mvg. Rob van den Bosch
r.bosch01@kpnmail.nl

Ben op zoek naar gegevens van mijn opa naam j.m. Saliha sgt.maj. Gsm nr 84024 heeft gediend bij de knil periode + 1938 tot met 1945 ook heeft mijn opa in het kamp gezeten tijdens de japanse bezetting

Bij voorbaat mijn dank

Cliff Vermaesen

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: