Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Commissariaat Indische Zaken

2.10.49
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.49
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2002
CC0

Periode:

1880-1950
merendeel 1927-1949

Omvang:

193.60 meter; 2964 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn in het Nederlands, behoudens de correspondentie met buitenlandse instanties en personen, zoals leveranciers, gezanten en consuls van derde landen, alsook de documenten van internationale organisaties. Deze is Engels- of Franstalig.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de stukken van betreffende de aanschaffing van militaire en civiele goederen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, de personeelsvoorziening van het Binnenlands Bestuur en het onderwijs in Nederlands-Indië, het militaire personeel (Koloniale Reserve en KNIL), de zorg voor oorlogsslachtoffers en repatrianten en de Indische comptabiliteit.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor Indische Zaken, 1927-1948
  • Commissariaat voor Indonesische Zaken, 1948-1949
  • Commissariaat voor Surinaamse Zaken, 1949-1960
  • Technisch Bureau van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Nadat het archief enige jaren in het Hulpdepot van de Rijksarchiefdienst in Schaarsbergen opgeslagen is geweest, werd het in 2002 opnieuw in bewerking genomen. Het archief is eerst gesplitst in afdelingsarchieven. Voor elk afdelingsarchief is een afzonderlijk bewerkingsinstrument ontwikkeld, waarbij het in de praktijk is gelukt drie bewerkingstranches samen te stellen. Eerst is het archief van de 3e Afdeling Comptabiliteit bewerkt, vervolgens de archieven van de afdelingen B-I, B-II en C, die de personele zaken behandeld hebben, en tenslotte de archieven van de overige afdelingen (A, D, E, F, G en K), waarin zich de stukken betreffende de aanschaffingen bevonden. Nadat deze afdelingen bewerkt waren, zijn de beschrijvingen tot een inventaris samengevoegd. De afzonderlijke afdelingsarchieven zijn in deze inventaris herkenbaar. Fysiek is het archief van CIZ een geheel gebleven. Het fragmentarchief van het Technisch Bureau tenslotte is aan het CIZ-archief toegevoegd. Uiteraard is het in de inventaris wel als een afzonderlijk archiefdeel herkenbaar gebleven.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: