gahetNA in the National Archives

NEFIS

2.10.37.02
S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.37.02
Author: S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1984
CC0

Periode:

1945-1950

Omvang:

2,60 meter; 24 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Betreft de archieven van de Nefis, later Centrale Militaire Inlichtingendienst bij het hoofdkwartier in Bandung. Verzameling bevat gegevens over personen, organisaties en bewegingen die een veilgheidsrisico opleverden. Bovendien bevat de verzameling veel gegevens en rapporten over de situatie in de interneringskampen, opgemaakt in verband met de vervolgingen wegens oorlogsmisdaden. Daarnaast bevat het archief een grote verzameling van in 1948 op de Republiek in Djokjakarta buitgemaakte documenten.

Archiefvormers:

  • Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS), 1945-1950

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Mijn Naam is HJMondt en ik probeer om de gegevens van mijn vader, doos 1 H.J. Mondt geboren 14-05-1895, te bekijken maar krijg steeds een error on page. Het gaat om Inlichtingen rapporten Indische gerepatrieerden. Mijn halfbroer, ook H.J. Mondt, is tijdens de Dampit affaire omgekomen. Mijn interesse gaat uit naar de informatie over mijn vader aangezien ik hem niet heb gekend.

Is het mogelijk om de egevens anders te bekijken of op mijn e-mail te zetten: hjmondt@gmail.com

Alvast mijn hartelijke dank

Geachte heer Mondt,

Als het uw bedoeling is de rapporten en processen-verbaal te bekijken, dan zult u naar het Nationaal Archief moeten komen. Deze zijn nl. niet gedigitaliseerd. U kunt de stukken wel reserveren door de bestanddeelnummers (inventarisnummers) aan te klikken.

Reserveren via internet is niet mogelijk aangezien de bestanddelen beperkt openbaar zijn. Inzage is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming, te verkrijgen in de studiezaal van het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: