gahetNA in the National Archives

Centr. Veiligheidsdienst NNG

2.10.37.01
S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.37.01
Author: S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1984
CC0

Periode:

1945-1962

Omvang:

5.00 meter; 58 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De inlichtingen en veiligheidstaken op Nederlands Nieuw Guinea werden aanvankelijk uitgevoerd door de Algemene Politie onder de Procureur-Generaal. In 1960 werd hiertoe de Centrale Veiigheidsdienst opgericht en gebracht onder de Directeur Binnenlands Bestuur. Het merendeel van de dossiers is in 1962 vernietigd. Archief bevat naast honderden persoonsdossiers ook veel informatie over politieke partijen en groeperingen in Nederlands Indië, Indonesië en Nederlands Nieuw-Guinea. Bevat ook rapporten over gedragingen van bestuursambtenaren tijdens de bezetting door Japan.

Archiefvormers:

  • Centrale Veiligheidsdienst (CVD), 1945-1962

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: