gahetNA in the National Archives

Koloniën / Mailrapporten

2.10.36.02
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.36.02
Author: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1986
CC0

Periode:

1901-1950

Omvang:

51.50 meter; 453 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Door middel van mailrapporten informeerde het Nederlands-Indische bestuur de regering in Den Haag over de situatie in de kolonie. Een mailrapport is een lijst van inhoudelijk kort en bondig omschreven en per jaar doorlopend genummerde berichten, veelal voorzien van bijlagen. Als bijlagen werden onder meer in afschrift meegezonden: adviezen van de Raad van Indië, rapporten van de commandanten van leger en marine, rapporten van residenten, verslagen van reizen en onderzoekingen, processtukken, overzichten en staten van financiële en economische aard. De mailrapporten, aanwezig over de jaren 1869-1950, werden in een aparte serie bijeen gehouden, al werden de bijlagen ook wel in het verbaal opgeborgen. Ze zijn te raadplegen met behulp van de mailrapportlijsten en van achteraf vervaardigde jaarlijkse indices (jaren 1869-1899, 1902, 1921-1928). Deze gedetailleerde indices (2.10.10) zijn rubriekmatig ingedeeld en bevatten tevens klappers op persoons- en plaatsnamen. Alle mailrapporten vanaf 1869, de mailrapportlijsten en indices zijn op microfiche raadpleegbaar.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Koloniën 1842-1945
  • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949
  • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 1949-1952

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: