Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Cie. Grensafbakening Suriname

2.10.35.03
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.35.03
Author: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1908-1939
merendeel 1931-1939

Omvang:

0,10 meter; 13 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Grenscommissie Afbakening Suriname bevat gegevens over de Corantijnexpeditie van 1908 en over diverse expedities naar de zuidgrens van Suriname, zoals verzameld door de voorzitter C.C. Kayser. Tevens omvat het gegevens over de onderhandelingen met Brazilië, Groot-Brittannië en Frankrijk. Verder bevat het enige luchtfoto's en kaarten van het grensgebied.

Archiefvormers:

  • C.C. Kayser, Voorzitter van de Nederlandse Commissie tot Afbakening van de Grens van Suriname met Brazilië en Brits-Guyana, (1908) 1931-1939
  • Commissie voor de Grensafbakening in Suriname

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1982 werd het bovenvermelde archief aangetroffen bij het Kabinet voor Nederlandse Antilliaanse Zaken en kort daarop overgedragen aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. Hoe het archief bij het Kabinet terecht is gekomen, is niet bekend. Het werd aangetroffen bij een ongeordende verzameling archivalia van de direktie Suriname en Nederlandse Antillen en dan specifiek bij de bscheiden afkomstig van mr. W.H. van Helsdingen, die als raadadviseur van deze direktie fungeerde. Het is bekend, dat de grensregelingskwestie ook in de vijftiger jaren heeft gespeeld en wellicht heeft van Helsdingen deze bescheiden ter inzage ontvangen van de admiraal b.d., C.C. Kayser. De raadpleging van dit-niet-overheidsarchief is vrij. Uit praktische overwegingen is het geplaatst bij de gedeponeerde archieven achter het Koloniale archief.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: