gahetNA in the National Archives

Koloniën / Rapportage Indonesië

2.10.29
A.M. Tempelaars, C. Hoskens
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.29
Author: A.M. Tempelaars, C. Hoskens
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1945-1950

Omvang:

16.00 meter; 785 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een gedeelte is gesteld in het Maleis en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In de Rapportage komen stukken voor van de Regerings Voorlichtingsdienst waaronder interne stukken ten behoeve van voorlichters zoals weekkronieken, "stemmingsbeelden", telegrammen, etc. en externe stukken zoals communiqué's, overzichten uit de pers en culturele stukken.
Van de overige civiele autoriteiten bevat het archief rapportages aan en van de LT-GG, de Raad van Departementshoofden en de Procureur-Generaal, voorts weekoverzichten voor de Ministerraad, stukken van de voorlichtingsdiensten in Den Haag en economische berichten samengesteld door de Departementen van Economische Zaken, Landbouw en Visserij.
Van de NEFIS en de CMI zijn periodieke overzichten, signalementen, bulletins etc. bewaard gebleven.
De rapportages van militaire autoriteiten in Nederlands-Indië zijn ingedeeld naar landmacht, marine en luchtvaart. Hieronder zijn gerubriceerd: dagelijkse overzichten van gebeurtenissen, operatieve rapporten, overzichten van inlichtingen, dagelijkse overzichten en de z.g. OOT's (overzicht van de toestand).
Men zij zich ervan bewust dat in het gehele bestand rapportages zijn dooreengemengd van Nederlandse én Nederlands-Indische civiele en militaire autoriteiten, de laatste onder andere overgenomen uit het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands Indische regering.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
  • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: