gahetNA in the National Archives

RTC West

2.10.24
H. Kuijper
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.24
Author: H. Kuijper
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1941-1956
merendeel 1945-1952

Omvang:

1.30 meter; 190 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Op 27 januari 1948 begon de Conferentie Nederland - Suriname - Curaçao. De taak van deze Conferentie werd geschetst als het gezamenlijk opstellen van suggesties voor een reconstructie van het Koninkrijk.

In dit archief treft men onder andere stukken over de voorbereiding en het verloop van de Rijksconferentie. Daar het in eerste instantie de bedoeling was een Conferentie te houden met het oog op een 4-delig Koninkrijk, zitten er ook veel stukken met betrekking tot Nederlands-Indië in dit archief.
Verder bevat dit archief stukken betreffende de afvaardiging uit de Staten van Suriname en Curacao ter voorbereiding van de samenstelling van hun delegaties , de Nederlandse delegaties en hun adviseurs, de afscheiding van Aruba van Curacao, over het ontwerp van de rijksgrondwet, de interimregelingen, landsregelingen en landsgrondwet voor Suriname en de Nederlandse Antillen, en nog wat documentatie, zoals kranteartikelen over de Conferentie.
Dit archief bevat ook de archieven van de Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao, van de Sociologische Commissie, van de Commissie Onderzoek Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het Koninkrijk, van de Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao, de Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp Rijksgrondwet en van de Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de Rijkssenaat.

Archiefvormers:

 • Commissie Onderzoek Opvattingen in Nederland omtrent plaats Overzeese Gebiedsdelen in het Koninkrijk
 • Commissie van Voorbereiding van de Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao
 • Commissie voor het ontwerpen van Reglementen van Orde ten behoeve van de Rijkskamer en de Rijkssenaat
 • Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
 • Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 • Redactiecommissie belast met formulering van resoluties tijdens Rijksconferentie Nederland-Suriname-Curaçao
 • Redactiecommissie belast met het opstellen van een Ontwerp Rijksgrondwet
 • Sociologische Commissie
 • Helsdingen, W.H. van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: