gahetNA in the National Archives

Suriname / Volkstelling 1950

2.10.19.02
J.A.A. Bervoets, S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.19.02
Author: J.A.A. Bervoets, S.M. Pereira
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1950-1956
merendeel 1950

Omvang:

67.00 meter; 1243 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief Suriname

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Archief bevat voornamelijk telkaarten , afkomstig van de Tweede Algemene Volkstelling in Suriname in 1950. Gegevens van de ondervraagden zijn gerangschikt naar district, geboortjaar, geslacht en etnische afkomst.

Archiefvormers:

  • Algemeen Leider der tweede Algemene Volkstelling in Suriname
  • Bureau Volkstelling
  • Hr. Gemmink

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Jammer dat de telkaarten van personen op "ras" zijn ingedeeld, dat maakt het zoeken maar bepaalde personen er niet makkelijker op. Blijkbaar dacht men in die tijd nog in die categorieën.
Maar kan iemand mij vertellen wie de "Surinamers" zijn? Er zijn indianen, Europeanen, Chinezen, Indonesiërs, Hindoestanen, creolen, kleurlingen, bosnegers, halfbloeden, negers. Waren dat niet allemaal Surinamers? Als ze dat niet waren, wie zijn dan de Surinamers?

Beste Theo,
Kijk eens hierboven bij "Beschrijving van het archief" en dan "Inhoud en structuur van het archief" en dan "Ordening van het archief".
Daar staat wat "Surinamers" zijn.

"[..]De persoonskaarten werden geborgen per district en vervolgens per landsaard. Maakte de vragenlijst oorspronkelijk onderscheid in negen categorieën (neger, kleurling, Hindoestaan, Indonesiër, Chinees, Europeaan, Indiaan, bosneger en overige - o.m. joden, Arabieren, 'onbekend'), Gemmink maakte gradaties in de vermenging tussen blanken en negers door onderscheid te maken tussen Europeanen (volbloed blanken), negers (volbloed negers), kleurlingen (afstammelingen van blanken en negers), creolen (afstammelingen van kleurlingen) en Surinamers (afstamming onbekend), waardoor het aantal 'landsaarden' toenam tot twaalf.[..]"

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: