gahetNA in the National Archives

Hoge Raad, 1838-1939

2.09.28
J. Gelauf, H. den Hertog
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.28
Author: J. Gelauf, H. den Hertog
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1838-1939
merendeel 1838-1939(1958)

Omvang:

130,50 meter; 1044 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Raad der Nederlanden over de periode 1838-1939 bestaat grotendeels uit arresten en rolboeken in burgerlijke zaken, strafzaken, revisiezaken, belastingzaken en koloniale zaken. Verder zijn er gratie-adviezen, verzoekschriften van burgers en stukken inzake benoemingen en ontslagen. Ook de klappers op de dossiers, rolboeken en registers bevinden zich in het archief.

Archiefvormers:

  • Hoge Raad der Nederlanden

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: