gahetNA in the National Archives

Justitie / Stichtingenregister

2.09.12.02
J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.12.02
Author: J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1957-1976

Omvang:

225.00 meter; 50069 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte docuemten, geen bijzonder handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de dossiers van de bij het Ministerie van Justitie geregistreerde stichtingen over de periode 1957-1976. Het archief is ontsloten d.m.v. een kaartsysteem dat op microfiches in de studiezaal beschikbaar is.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

    •  1-50066 Dossiers stichtingen 1957-1976 1662 dozen

      ATTENTIE. DE INVENTARISNUMMERS VAN DE DOSSIERS ZIJN VANWEGE HUN AANTAL EN BEPERKING VAN DE OPENBAARHEID NIET IN DEZE INVENTARIS OPGENOMEN. AANVRAGEN KAN UITSLUITEND VIA DE INFOBALIE.

      Indien reeds bestaande stichtingen zich in 1956-1957 hebben laten registreren kunnen in de dossiers ook stukken van vòòr 1957 berusten. In een beperkt aantal gevallen zijn aan de dossiers ook na 1976 nog stukken toegevoegd.

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: