gahetNA in the National Archives

Justitie / Verenigingenregister

2.09.12.01
J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.12.01
Author: J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1820-1976
merendeel 1874-1976

Omvang:

379.80 meter; 81583 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit de dossiers inzake de goedkeuring van de statuten van verenigingen die rechtspersoonlijkheid wilden verkrijgen. De serie vangt aan in 1874: vóór dat jaar moet gezocht worden in het verbaalarchief. De dossiers zijn numeriek geborgen en kunnen worden opgezocht met een alfabetische klapper (2.09.12.01) op plaatsnaam van de statutaire vestigingsplaats. Binnen de plaatsnaam zijn de verenigingen op naam gealfabetiseerd. Deze klapper is op microfiche beschikbaar in de studiezaal. De tekst van de statuten kan ook worden geraadpleegd in (Bijvoegsels van) de Staatscourant.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Privaatrecht

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  •  1-81559 Dossiers verenigingen 1874-1976 3031 dozen

   ATTENTIE.
   De dossiers zijn wegens het grote aantal ervan en de beperkingen op de openbaarheid in deze archiefinventaris NIET opgenomen. Aanvragen uitsluitend via de informatiebalie van het Nationaal Archief in Den Haag.

   De nummers der dossiers staan op de dozen vermeld (1-81559)

   Dossiers van verenigingen, opgericht in de periode 1855-1874, bevinden zich in de serie Naamloze Maatschappijen, of ze bevinden zich in de hier beschreven verenigingen-dossiers 1874-1976. In sommige gevallen zijn aan dossiers ook nog enkele stukken van na 1976 toegevoegd.

 • Indien om de één of andere reden geen verwijzing naar een vereniging in de toegang-op-microfiche aangetroffen wordt dan bestaat nog de mogelijkheid het onderzoek naar een verenigingsdossier voort te zetten met behulp van de agenda's, klappers en indices op het verbaalarchief van het Ministerie van Justitie

  Raadpleeg daarvoor toegang 2.09.22, inv.nrs. 14425-14652

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: