gahetNA in the National Archives

Justitie, 1876-1914

2.09.05
Joh.C. van Aartrijk, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.05
Author: Joh.C. van Aartrijk, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1976
CC0

Periode:

1823-1914

Omvang:

810.00 meter; 6696 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat met name stukken over de volgende onderwerpen: adelszaken; auteursrecht; bedelaarsgestichten (rijkswerkinrichtingen); gevangenissen, tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten en reclassering; gratieverlening en voorwaardelijke invrijheidstelling; toezicht op de organisatie van kerkgenootschappen; naturalisatie (Nederlanderschap); notariaat; politie; personeel van de rechterlijke macht; rechterlijke organisatie; toezicht op rechtspersonen (zoals naamloze vennootschappen en verenigingen); strafrecht en strafvordering; vreemdelingen; wetgeving. Het archief bestaat voor het grootste deel uit een chronologisch verbaal, dat in de jaren 1876-1905 was gesplitst in verbalen per afdeling, met aparte indices en klappers. De onderzoeker dient dus eerst na te gaan welke afdeling met een bepaalde taak was belast.
Het geheim archief van het laatste kwart van de 19e eeuw bevat onder meer stukken over de activiteiten van socialisten en anarchisten en over opruiend geachte drukwerken en geschriften. Het kabinetsarchief bevat overwegend personeelskwesties, zoals benoeming en ontslag van notarissen en leden van de rechterlijke macht.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Justitie, Algemeen Secretariaat, 1858-1950
 • Ministerie van Justitie, Derde Afdeling, 1858-1889
 • Ministerie van Justitie, Derde Afdeling, 1889-1956
 • Ministerie van Justitie, Eerste Afdeling, 1858-1956
 • Ministerie van Justitie, Tweede Afdeling, 1858-1956
 • Ministerie van Justitie, Vierde Afdeling, 1889-1956
 • Ministerie van Justitie, Vierde Afdeling, 1858-1889
 • Ministerie van Justitie, Vijfde Afdeling, 1858-1889
 • Ministerie van Justitie, 1815-1858

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: