gahetNA in the National Archives

Kadaster / beschikkingen NBI

2.08.101
I. Heidebrink, M.-J. Vos
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.08.101
Author: I. Heidebrink, M.-J. Vos
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1921-1979
merendeel 1940-1959

Omvang:

1.50 meter; 59 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), die zijn toegestuurd aan de verschillende kantoren van de Bewaarders van Hypotheken, het Kadaster en Scheepsbewijzen om te worden ingeschreven in de betreffende registers. De beschikkingen met bijbehorende documenten hebben betrekking op onteigening en beheer van onroerende goederen in Nederland tijdens de Duitse bezetting en naoorlogs rechtsherstel.

Archiefvormers:

 • kantoor van de ontvanger der registratie en domeinen te Alkmaar
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Assen
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Breda
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te 's-Gravenhage
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Leiden
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Leeuwarden
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Roermond
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Sneek
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Utrecht
 • Kantoor van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Winschoten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: