gahetNA in the National Archives

Mij. Godsdienstig Onderwijs Suriname

2.07.01.06
H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1931
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.07.01.06
Author: H. Bonder
Nationaal Archief, Den Haag
1931
CC0

Periode:

1828-1837

Omvang:

0.16 meter; 9 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat de verslagen, handelingen en ingekomen en uitgegane brieven van de afdeling 's Gravenhage van de Maatschapij ter bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de kolonie Suriname, 1828-1835. Verder bevat dit archief nog enige brochures en reglementen.

Archiefvormers:

  • Janssen, J.D.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: