gahetNA in the National Archives

EZ / Auditdienst

2.06.174
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.174
Author: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1996-2007

Omvang:

0.25 meter; 8 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bestaat uit dossiers.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de oraganisatie van de Accountantdienst / Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Economische zaken, Accountantdienst Ministerie van Economische zaken, Auditdienst

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Er heeft selectie en vernietiging van dossiers plaatsgevonden. Bij de bewerking van het archief zijn de volgende selectielijsten gebruikt:

  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting over de periode vanaf 1945, gepubliceerd in Stcrt. 1998-142 en geactualiseerd bij Stcrt. 2006-176;
  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheids-informatie-voorziening over de periode 1945 - 1999 en de daarbij behorende toelichting, kenmerk C/S/03/1692, Stcrt. 2003-202;
  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945 - 1999, kenmerk 5 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1199 (Stcrt. 2005-245), rekening houdend met de publicatie in Stcrt. 2007-112;
  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid over de periode 1945 - , kenmerk C/S&A/07/1891, Stcrt. 2007-193;
  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, kenmerk C/S&A/07/1514, Stcrt. 2007-225;

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: