gahetNA in the National Archives

LNH / Nijverheid

2.06.075
V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.075
Author: V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1906-1922

Omvang:

38.50 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In afwijking van de benaming had de afdeling Nijverheid vrijwel geen bemoeienis met de industriële bedrijvigheid: deze lag in de jaren 1906-1922 bij de afdeling Handel, waarvan het archief is opgenomen in dat van de (latere) directie Handel en Nijverheid (1906-1943).
Het archief van de afdeling Nijverheid, dat geheel in rubrieken is geordend, betreft dan ook overwegend onderwerpen als: het visserijwezen, scheepvaart (zowel de zeescheepvaart als de binnenscheepvaart), kustwacht en reddingswezen, meteorologisch instituut, mijnwezen en ijkwezen. Er zijn een aantal nadere toegangen in de vorm van klappers en indices op de agenda's.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid
  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid en Handel
  • Staatscommissie voor de Weegwerktuigen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het archief van de Afdeling Nijverheid begint op 1 januari 1906 en loopt door t/m 31 december 1922. Het archief loopt dus niet synchroon met de Afdeling Nijverheid als organisatie. Deze is immers pas als zodanig ingesteld bij ministerieel besluit van 22-10-1906 nr. 935 afd. Algemene Secretarie, met ingang van 1 november 1906, toen de Afdeling Nijverheid en Handel werd gesplitst in een Afdeling Handel en een Afdeling Nijverheid. Uit praktische overwegingen (o.a. samenstelling van jaarlijkse toegangen op het archief) is indertijd besloten te doen alsof het archief van de Afdeling Nijverheid begonnen was op 1 januari 1906. De Afdeling Nijverheid werd formeel - tegelijk met het ministerie van Landbouw Nijverheid en Handel - opgeheven bij Koninklijk Besluit van 24 november 1922 (S. 606), van kracht geworden op 27-11-1922, maar de werkzaamheden werden eveneens uit praktische overwegingen nog uitgevoerd t/m 31 december 1922.

Een archief van de directe voorganger, de Afdeling Nijverheid en Handel, die van 7 september 1905 tot 22 oktober 1906 bestaan heeft, bestaat niet. De stukken van vóór 1 januari 1906 zijn overgebracht naar het archief van de Afdeling Handel en Nijverheid I/ Handel en Nijverheid 1878-1905 van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid en de stukken erna naar het archief van de Afdeling Nijverheid, respectievelijk de Afdeling Handel van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel. De ingangen die door de Afdeling Nijverheid en Handel gedeeltelijk zijn samengesteld bevinden zich voor het jaar 1905 bij de voorganger en voor het jaar 1906 bij de Afdeling Nijverheid (omdat het zwaartepunt bij de splitsing van de Afdeling Nijverheid en Handel bij de Afdeling Nijverheid lag). In die ingangen voor 1906 wordt tot 1 november 1906 verwezen naar stukken betreffende handelsaangelegenheden. De stukken zelf zijn echter na 1 november overgebracht naar het archief van de Afdeling Handel en zijn nu, voorzover ze niet vernietigd zijn, geïncorporeerd in het archief van de Directie van Handel en Nijverheid 1906-1945 ( Zie ARA II, inventaris met nummer toegang 2.06.001 ).

Na 1 november 1906 verdwijnt het "briefhoofd" Nijverheid en Handel op het minuutformulier om plaats te maken voor dat van zijn opvolgers. In de agenda komt de naam nog voor tot 31 december 1906. De index over 1906, die door de Afdeling Nijverheid en Handel tot 1 november bijgehouden is en daarna door de Afdeling Nijverheid, heeft als bijzonderheid dat de bladzijden die de periode november-december 1906 bestrijken niet doornummeren achter blz. 931, maar daarachter weer bij 1 beginnen. In de hoofdenlijst (inhoudsopgave) vooraan, die op de gehele index van toepassing is, worden die bladzijden ter verduidelijking aangeduid met toevoeging van de letter N van Nijverheid. De nummering van de stukken in het jaar 1906 is per 1 november eveneens weer met 1 begonnen: er komen dus dubbele nummers voor, maar deze zijn altijd van verschillende exhibitumstempels of "briefhoofden" vergezeld. Het archief van de Afdeling Nijverheid volgt dus - voor de "nijverheids"taken - direct op dat van de Afdeling Handel en Nijverheid I/Handel en Nijverheid 1878-1905 van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. ( Zie ARA II, inventaris met nummer toegang 2.16.60 )

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: