gahetNA in the National Archives

LNH / Nijverheid

2.06.075
V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.075
Author: V. van den Bergh
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1906-1922

Omvang:

38.50 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In afwijking van de benaming had de afdeling Nijverheid vrijwel geen bemoeienis met de industriële bedrijvigheid: deze lag in de jaren 1906-1922 bij de afdeling Handel, waarvan het archief is opgenomen in dat van de (latere) directie Handel en Nijverheid (1906-1943).
Het archief van de afdeling Nijverheid, dat geheel in rubrieken is geordend, betreft dan ook overwegend onderwerpen als: het visserijwezen, scheepvaart (zowel de zeescheepvaart als de binnenscheepvaart), kustwacht en reddingswezen, meteorologisch instituut, mijnwezen en ijkwezen. Er zijn een aantal nadere toegangen in de vorm van klappers en indices op de agenda's.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid
  • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Nijverheid en Handel
  • Staatscommissie voor de Weegwerktuigen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Toegangen op het archief

Voor het terugvinden van de stukken zijn diverse hulpmiddelen, de zogenaamde eigentijdse ingangen, door de administratie aangelegd, per jaar: de "agenda", de "index" , de klapper en de nummerlijst. Afhankelijk van wat men reeds van een te zoeken onderwerp of stuk in het archief weet, worden een of meer van deze hulpmiddelen gebruikt. De agenda is het instrument waarin de genummerde ingekomen en uitgaande stukken met resp. exhibitum- en gearresteerdnummer chronologisch worden aangetekend met korte vermelding van afzender, geadresseerde, datum van het stuk, korte omschrijving van de inhoud en afdoening. Wordt ook verwezen naar de plaats van de stukken in het archief dan spreekt men van een indicateur. Dat is het geval in het onderhavige archief. Men heeft de indicateur echter indertijd de naam "agenda" gegeven. De index is een systematisch ingedeeld overzicht van korte omschrijvingen van de stukken, waarbij de omschrijvingen van de stukken die ontstaan zijn in de behandeling van een of meer zaken over een bepaald onderwerp bij elkaar staan. Vooraan in de index is een zgn. hoofdenlijst opgenomen, die de grote lijnen van de systematiek van de index aangeeft. De klapper is een alfabetische naam- en trefwoordenlijst met verwijzing naar de index. De nummerlijst is een lijst van uitgedeelde registratienummers in numerieke volgorde met verwijzing naar de plaats van de beschrijving van de betreffende stukken in de index. Deze nummerlijst bevindt zich in dit archief vooraan in elke index. Vooraan in elke index bevindt zich tevens een overzicht van Koninklijke Besluiten op het taakgebied van de Afdeling Nijverheid in het archief.

Opzoeken van informatie en stukken in het archief

Afhankelijk van wat men wil en reeds weet, zijn er verschillende methoden van informatie zoeken in het archief. Meestal zal niet een bepaald stuk gezocht worden, maar wil men informatie over een bepaald onderwerp uit het archief opdiepen. Zoeken via de alfabetisch ingerichte namen- en trefwoordenindex, de klapper, is dan de aangewezen methode. De klapper heeft per letter een kort overzichtje wat er zoal aan groepen onderwerpen onder te vinden is. Daarnaast wordt er per letter meestal eerst een opsomming gegeven van persoonsnamen. Men wordt dan verwezen naar een bladzijdenummer van de index of naar een registratienummer van een betreffend stuk.

Tot en met 1909 wordt verwezen naar bladzijdenummers van de index, daarna hoofdzakelijk naar registratienummer. Vooraan in de index bevindt zich een op oplopende datum ingerichte lijst van oplopende registratienummers (exhibita- en gearresteerdnummers meestal identiek) van in- en uitgaande stukken. Deze nummers verwijzen naar de in die lijst opgenomen "dossier"nummers, waarin de stukken, zoals boven algemeen aangeduid, op registratienummer opgeborgen zijn, en naar de pagina van de index waar het stuk, al of niet in samenhang met andere stukken, kort is omschreven. Ter plekke van de inschrijving in de index wordt, indien van toepassing, verwezen naar voorgaande en volgende stukken, zodat het verloop van een zaak in de index vervolgd kan worden, eventueel over de jaren heen.

Bij gewenste raadpleging van de stukken zelf kan in de inventaris opgezocht worden onder welke inventarisnummers die stukken op te vragen zijn. Hiervoor behoeft men slechts te noteren welk inventarisnummer het gewenste dossier en de gewenste periode en het registratienummer van het te raadplegen stuk bevat en het inventarisnummer volgens de aanvraaginstructie aan te vragen. Het gewenste stuk bevindt zich in het aangevraagde inventarisnummer op registratienummervolgorde.

Een andere methode om iets over een bepaald onderwerp te weten te komen, is zich te realiseren onder welk "dossier" dit mogelijk zou kunnen vallen en dan successievelijk alle betreffende inventarisnummers op te vragen en door te nemen. Dan weet men zeker dat men geen informatie zal missen tengevolge van onvolkomenheden in het archief of de eigen zoek-inventiviteit. Weet men het registratienummer en de datum van een stuk al, dan kan men de stap via de klapper overslaan en meteen in de nummerlijst in de index van het betreffende jaar het dossier bepalen. Weet men ook het "dossier" al waarin het stuk thuis hoort, dan kan men direct het betreffende inventarisnummer bepalen en het stuk aanvragen. Zie voor andere mogelijkheden het zoekschema. Het kan voorkomen dat bepaalde stukken die volgens de index aanwezig zouden moeten zijn, in de loop der tijd verloren zijn gegaan door onbekende oorzaken of door bewuste vernietiging. Ook tijdens deze laatste inventarisatie zijn stukken vernietigd. Voor een kort overzicht van vóór en tijdens de laatste inventarisatie vernietigde stukken, zie: Selectie en vernietiging. Hieruit blijkt dat van een aantal taken van de Afdeling Nijverheid (praktisch) geen stukken meer bewaard gebleven zijn. Ook kunnen nog stukken van de Afdeling Nijverheid verborgen bewaard zijn in archieven van taakopvolgers. Het verdient dus ook aanbeveling te kijken in die archieven.

Zoekschema voor het zoeken van stukken en onderwerpen:

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: