gahetNA in the National Archives

EZ / Handel en Nijverheid

2.06.001
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.06.001
Author: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1815-1946
merendeel 1905-1943

Omvang:

335.95 meter; 7592 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte betreffende buitelandse en internationale handel is gesteld in het Frans, Engels en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De directie was het centrale beleidsorgaan op het gebied van handel, industrie, middenstand, prijzen en distributie. Vanaf 1933 was het ministerie van Economische Zaken primair verantwoordelijk voor de buitenlandse handelspolitiek: in de periode daarvoor was dat het ministerie van Buitenlandse zaken. Het archief is volgens de standaard archiefcode geheel op onderwerp geordend. Verreweg het meest omvangrijk is de rubriek 'Economische aangelegenheden', waarin onder meer stukken over de industrie, de dienstverlening, de binnen- en buitenlandse handel, de distributieregeling, de instelling en het functioneren van de rijksbureaus. Ook bevat het archief stukken over joodse vluchtelingen en Duitse bezettingsmaatregelen tegen joodse bedrijven. Gedeponeerd bij het archief zijn stukken van minister M.P.L. Steenberghe (1937-1940) en van directeur-generaal dr. H.M. Hirschfeld (1931-1945).

Archiefvormers:

 • Bezuinigingscommissie IJkwezen
 • Centrale Commissie voor Handels- en Vakopleiding
 • College voor Handel en Nijverheid
 • Commissie inzake Gewapend Betonconstructies
 • Commissie inzake Samenwerking van Overheidsbedrijven en Installateurs
 • Commissie Middenstandsvoorlichting
 • Commissie tot Onderzoek van de Moeilijkheden in het Bakkerijbedrijf
 • Commissie tot Verbetering van de Opleiding voor het Middenstandsexamen Algemene Handelskennis
 • Commissie van Advies inzake de Uitvoering van de Wet op de Evenredige Vrachtverdeling in de Binnenscheepvaart
 • Commissie van Advies voor de Borgstellingsfondsen
 • Commissie van Advies voor de Economische Regelingen met het Buitenland
 • Commissie van Contact inzake Middenstandsaangelegenheden
 • Commissie van Toezicht bedoeld in art. 12 van de Wet Ondernemersovereenkomsten 1935
 • Commissie voor de Economische Politiek
 • Commissie voor de Technische Herziening van het Tarief van Invoerrechten
 • Hirschfeld, H.M. 1931-1945
 • Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Economische Zaken/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Economische Zaken/ Directie van Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Economische Zaken en Arbeid/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart/ Directie van Handel en Nijverheid
 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel/ Afdeling Handel
 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel/ Afdeling Nijverheid en Handel
 • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid/ Afdeling Handel en Nijverheid
 • Nederlands Clearing Instituut
 • Steenberghe, M.P.L. 1937-1940
 • Staatscommissie inzake de Electriciteitsvoorziening
 • M.P.L. Steenberghe 1937-1940
 • Dr. H.M. Hirschfeld 1931-1945

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: