gahetNA in the National Archives

Commissariaat Makassar

2.05.61.04
A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.61.04
Author: A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1947-1957
merendeel 1950-1957

Omvang:

4,50 meter; 219 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in hetNederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Behalve agenda`s van ingekomen en uitgaande (geheime) stukken bevat het archief dossiers over personeelszaken en protocollen. Stukken inzake juridische aangelegenheden zoals naamlijsten van geïnterneerden, nationaliteitskwesties van Indische Nederlanders en Chinezen, Nederlandse "RMS"- arrestanten, moordaanslagen, ontvoeringen, dreigbrieven en intimidatie. Het archief bevat verder monsterrollen en scheepsverklaringen, documenten over economische zaken, bijvoorbeeld de nationalisatie van Nederlandse bedrijven en emigratie. Op sociaal gebied zijn er onder meer stukken over de zorg voor de Indo-Europese gemeenschap, rehabilitatie-uitkeringen en repatriëring. Voorts culturele aangelegenheden zoals het onderhoud van de Nederlandse erevelden en politieke en militaire kwesties zoals de stukken betreffende de Indonesische rechterlijke macht, politie, gouverneurs en politici. Over het conflict inzake Nieuw-Guinea en kwesties rond Ambonese ex-KNIL-militairen zijn eveneens stukken in het archief terug te vinden.

Archiefvormers:

  • Nederlands Commissariaat te Makassar (Indonesië), (1947), 1950-1957

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief

Bij de sluiting van het commissariaat werd het ongerubriceerde archief volgens instructie verpakt en verzegeld.Het geheim archief werd grotendeels vernietigd en het restant van de gerubriceerde stukken werd door de Leeuw persoonlijk meegenomen naar Singapore.Op 24 december 1957 overhandigde hij deze stukken aan de kanselier van het consulaat-generaal aldaar.Het ongerubriceerde archief was te groot om persoonlijk door de Leeuw meegenomen te worden.Het werd verpakt in 9 kisten en de omvang bedroeg omstreeks 20 strekkende meter.Op 28 december 1957 werd het onder toezicht van Verdooren naar Singapore verscheept,waan het op 2 januari 1958 arriveerde.

In de eerste helft van 1958 is het vervolgens naar Nederland verzonden en op een oekende datum op het ministerie ontvangen. In juni van het genoemde jaar werd het archief overgebracht naar het toenmalige archiefdepot van het ministerie te Delft. Het gedeelte dat de Leeuw had meegenomen arriveerde in september 1958 in Nederland. Dit bedroeg slechts 30 centimeter.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: