gahetNA in the National Archives

Consulaat-Generaal New York

2.05.48.23
J.C. Beth, G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.48.23
Author: J.C. Beth, G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1818-1954
merendeel 1855-1954

Omvang:

364 inventarisnummers; 16,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Consulaat te New York bevat voor de periode 1818-1954 diverse correspondentie waaronder verzonden brieven en agenda's. De werkzaamheden van het Nederlandse consulaat-generaal te New York waren vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van in het ressort New York verblijvende Nederlanders: politieke aangelegenheden werden behandeld door het gezantschap, later de ambassade, te Washington. Het archief bevat ondermeer stukken over Nederlandse verenigingen, instellingen en organisaties in de V.S., stukken betreffende scheepvaartzaken en stukken m.b.t. overlijdens en nalatenschappen van individuen. Tevens zijn er stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken inzake de uitwisseling van Nederlandse joden in bezet gebied tegen gevangen genomen Duitsers.

Archiefvormers:

  •  
  • Consulaat-Generaal New York

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: