gahetNA in the National Archives

Consulaat-Generaal Sydney

2.05.48.14
G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.48.14
Author: G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1927-1954
merendeel 1930-1954

Omvang:

8.20 meter; 132 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De staatsalmanak van 1856 maakt voor het eerst melding van een Nederlandse consul in Sydney. Het archief bevat voor de periode 1927-1954 agenda's en indices, stukken over contacten met overige consulaten, m.b.t. het eigen personeel en consulaire zaken als bv. nalatenschappen van Nederlanders. Tevens zijn er stukken over oorlogs- en na-oorlogse maatregelen (bijvoorbeeld stukken van politiek verdachte Nederlanders in Australië), diverse politieke aangelegenheden (zoals stukken betreffende Australische belangstelling voor diverse Nederlands-Indische politieke aangelegenheden), economie (speciaal scheepvaart), migratie en arbeid.

Archiefvormers:

 • Consulaat-Generaal Sydney

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Sydney, stad in Australië, hoofdstad van de deelstaat New South Wales. Het is de grootste stad en de belangrijkste haven van Australië. Om de rivaliteit tussen Melbourne en Sydney niet nog meer te vergroten werd begin jaren twintig van deze eeuw besloten om een geheel nieuwe hoofdstad, gelegen tussen beide steden (Canberra), te doen verrijzen. Na de Tweede Wereldoorlog profiteerde Sydney van de verschuiving van de Australische handel van Groot-Brittannië naar Noord-Amerika en Azië. Vanaf 1940 waren de Nederlandse en de Australische regering in onderhandeling over uitwisseling van diplomatieke vertegenwoordigers. Aanvankelijk zag de Australische regering niet zozeer de noodzaak om over te gaan tot benoeming van wederzijdse gezanten, maar met name door de Japanse dreiging en de nabijheid van Nederlands-Indië bleken de Australiërs uiteindelijk wel bereid diplomatieke vertegenwoordigers uit te wisselen. De Australische regering ging niet accoord met de benoeming van de Nederlandse consul generaal te Sydney tot gezant vanwege zijn vermeende al te hartelijke betrekkingen met Duitse en Japanse collega's. De Nederlandse regering benoemde daarop haar gezant te Teheran tot de diplomatieke vertegenwoordiger in Australië. De staatsalmanak van 1856 maakt voor het eerst melding van een Nederlandse consul in Sydney. In de periode 1930-1954 werd het consulaatgeneraal te Sydney door de volgende personen geleid:

 • P.E. Teppema sedert 1926
 • P. Staal sedert 1932
 • T. Elink Schuurman sedert 1935
 • A.J. Zijlstra sedert 1946
 • Mr. J.I. Noest sedert 1948
 • Jhr Mr. G.R.G. van Swinderen sedert 1950
 • Dr. H.J. Levelt sedert 1952

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

ik zoek alette jacobs. ze is getrouwd of mischien gescheiden haar mans naam is dunsby. ik hoop dat u me kunt helpen . ze heeft ook 2 kinderen luuk en anderea .

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: