Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Consulaat-Generaal Sydney

2.05.48.14
G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.48.14
Author: G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1927-1954
merendeel 1930-1954

Omvang:

8,20 meter; 132 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De staatsalmanak van 1856 maakt voor het eerst melding van een Nederlandse consul in Sydney. Het archief bevat voor de periode 1927-1954 agenda's en indices, stukken over contacten met overige consulaten, m.b.t. het eigen personeel en consulaire zaken als bv. nalatenschappen van Nederlanders. Tevens zijn er stukken over oorlogs- en na-oorlogse maatregelen (bijvoorbeeld stukken van politiek verdachte Nederlanders in Australië), diverse politieke aangelegenheden (zoals stukken betreffende Australische belangstelling voor diverse Nederlands-Indische politieke aangelegenheden), economie (speciaal scheepvaart), migratie en arbeid.

Archiefvormers:

 • Consulaat-Generaal Sydney

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Omvang

Voor de inventarisatie had het archief een omvang van 69 dozen (ca. 7.5 meter). Na schoning bedraagt de totale omvang van het archief 30 dozen (ca. 3.5 meter). Zie voor overzicht van het vernietigde materiaal de verklaring van vernietiging.

Bijlage: Verklaring van vernietiging

De hieronder vermelde stukken afkomstig uit het archief van het consulaat generaal te Sydney (Australië) (1927) 1930-1954 kunnen worden vernietigd volgens de richtlijnen van de vernietigingslijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1960).

 • Duplicaten van stukken
 • Oude omslagen
 • Doorzendingen
 • Stukken m.b.t. de waarneming en tijdelijke bezetting van posten
 • Declaraties en facturen
 • Verzoeken om handelsinlichtingen
 • Stukken m.b.t. het opsporen van adressen van Nederlanders in het buitenland
 • Stukken m.b.t. in dezelfde vorm periodiek terugkerende gebeurtenissen van protocolaire aard.
 • Stukken m.b.t. scheepvaart, handelsbewegingen e.d. waarvan de inhoud is overgenomen in officiële publicaties
 • Stukken m.b.t. incidentele afgifte van visa aan met name genoemde Nederlanders
 • Briefwisseling betreffende onderstanden
 • Correspondentie m.b.t. de sluiting en ontbinding van huwelijken

Hoeveelheid: 39 dozen (ca. 4 meter) in opdracht van G.J. Lasee, 's-Gravenhage, 27 februari 1991

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

ik zoek alette jacobs. ze is getrouwd of mischien gescheiden haar mans naam is dunsby. ik hoop dat u me kunt helpen . ze heeft ook 2 kinderen luuk en anderea .

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: