gahetNA in the National Archives

BuZa / Bur. Administratie Duitsland

2.05.353
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.353
Author: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1945-1949
merendeel 1946-1948

Omvang:

0,10 meter; 10 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende aanstellingen, overplaatsingen, processen-verbaal, klachten en rapporten over het (dis)functioneren van militair personeel, werkzaam in Duitsland.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Bureau Administratie Duitsland, (1945) 1946 - 1948 (1949)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Stukken betreffende werkzaamheden in Duitsland op militair-administratief terrein met de nadruk op personele aangelegenheden. Te vinden is correspondentie tussen het hoofd van BAD/NMM in Duitsland en het hoofd van het bureau NMM in Den Haag inzake aanstellingen, overplaatsingen, processen-verbaal, klachten en rapporten over het (dis)functioneren van militair personeel. Voorts brieven en rapporten over o.a. de overgang van het bureau (als orgaan van de missie in Duitsland) naar plaatsing onder het ministerie van Buitenlandse Zaken in 1948, alsmede instructies over inrichting en gebruik van het wagenpark.

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: