Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Gezantschap Irak

2.05.348
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.348
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1934-1954

Omvang:

0,80 meter; 29 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Engels..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Irak op het gebied van politiek, verkeer en economie, zoals het Koninklijke huis van Irak, economische hulpverlening aan Irak en de economische boycot van Israël door de Arabische staten.

Archiefvormers:

  • Nederlands Consulaat/Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archieven van het consulaat Bagdad en het gezantschap Bagdad beslaan de jaren 1934 en 1949-1954. Bovendien bevinden zich in het archief stukken uit het gezantschapsarchief van Ankara die betrekking hebben op de voorbereiding van de vestiging van het gezantschap te Bagdad. Het consulaatsarchief bestaat slechts uit één dossier met stukken uit 1934 over de benoeming van consul Dwyer. Het materiaal van de periode 1928-1934 is verloren gegaan evenals een onbekende hoeveelheid bescheiden uit de periode Dwyer (1934-1953).

De archieven zijn reeds in Bagdad geschoond en in 1981 naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overgedragen. Het gezantschapsarchief bestond uit zeven agendaboeken en een dertiental dossiers. Bij de bewerking in 1984 door het ministerie van Buitenlandse Zaken is de oude ordening gehandhaafd.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2011 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: