Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Ambassade Luxemburg

2.05.347
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.347
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1947-1965

Omvang:

1,10 meter; 198 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , een gedeelte in het Frans .

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Luxemburg op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, onderwijs en cultuur en wetenschap, zoals de Benelux en de Europese Economische Gemeneeschap (EEG), oorlogsschadeclaims van Nederlanders en Nederlandse bedrijven, emigratie van landbouwarbeiders naar Luxemburg, handelsverdragen, luchtvaartaangelegenheden, het Rijnverkeer en het Cultureel akkoord Nederland/Luxemburg.

Archiefvormers:

  • Nederlands Gezantschap/Ambassade Luxemburg, 1947-1964

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de diplomatieke vertegenwoordiging in Luxemburg over de jaren 1947-1964 werd in 1974 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij aankomst in Nederland bleek het archief ook bescheiden te bevatten uit de periode 1965-1974. Tevens bevonden zich bij het archief enkele stukken behorende tot het archief van de ambassade te Brussel. In totaal besloeg het archief ruim 2 meter. Bij het archief werd geen inventaris of inhoudsopgave aangetroffen; de agendaboeken en het accusatie systeem waren evenmin aanwezig.

De ordening van de bescheiden uit de jaren 1947 -1952 vond plaats aan de hand van een lettercode, tot stand gebracht door de afkortingen van diverse zeer ruim genomen onderwerpen samen te voegen (Pol. is politieke aangelegenheden, Mil. is militaire aangelegenheden etc.). De stukken uit de periode na 1952 waren ingedeeld volgens de huidige archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De stukken over de periode 1965-1974 kunnen ingevoegd worden in een later archief. De uit Brussel afkomstige stukken zijn gevoegd bij het archief van de ambassade te Brussel.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: