gahetNA in the National Archives

Ambassade Luxemburg

2.05.347
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.347
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1947-1965

Omvang:

1.10 meter; 198 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , een gedeelte in het Frans .

Soort archiefmateriaal:

Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Luxemburg op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, onderwijs en cultuur en wetenschap, zoals de Benelux en de Europese Economische Gemeneeschap (EEG), oorlogsschadeclaims van Nederlanders en Nederlandse bedrijven, emigratie van landbouwarbeiders naar Luxemburg, handelsverdragen, luchtvaartaangelegenheden, het Rijnverkeer en het Cultureel akkoord Nederland/Luxemburg.

Archiefvormers:

  • Nederlands Gezantschap/Ambassade Luxemburg, 1947-1964

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Luxemburg op dezelfde wijze georganiseerd als in de vooroorlogse periode. Dat betekende dat de Nederlandse ambassadeur te Brussel, mr. B.Ph. Baron van Harinsxma thoe Slooten, tevens fungeerde als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij het Luxemburgse Hof. Vanwege de politieke en economische ontwikkelingen (Benelux besprekingen) ontstond echter al spoedig de behoefte aan een meer permanent en nauw contact met de Luxemburgse regering, teneinde de Nederlandse belangen in het Groothertogdom doelmatiger te kunnen behartigen.

Daarom werd de zetel van het Nederlandse gezantschap bij het Luxemburgse Hof bij Koninklijk Besluit van 29 april 1947, nr. 50, van Brussel naar Luxemburg verplaatst. Baron Harinxma thoe Slooten bleef de functie van Nederlands gezantschap bij Luxemburg vervullen, maar de dagelijkse leiding van het gezantschap in Luxemburg werd opgedragen aan Jhr. G.L. van der Maesen de Sombreff in de hoedanigheid van tijdelijk zaakgelastigde. Hij werd in 1950 opgevolgd door de buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister H.A. Hooft. Hooft werd daarmee de eerste Nederlandse gezant bij het Luxemburgs Hof met Luxemburg als standplaats. Het besluit in 1955 van Nederland en Luxemburg om de wederzijdse gezantschappen te verheffen tot de rang van ambassade betekende de benoeming van Hooft tot ambassadeur. In ditzelfde jaar droeg hij de leiding van de ambassade over aan Jhr. mr. E.D.E. Teixeira de Mattos. In 1957 werd deze opgevolgd door dr. A.H. Philipse; na diens ambtsperiode van 1957-1959 volgde de benoeming van Jhr. O. Reuchlin.

chefs de poste in Luxemburg
1947-1950G.L. van der Maesen de Sombreff, tijdelijk zaakgelastigde
1950-1955H.A. Hooft, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
1955-1956P.D.E. Teixeira de Mattos, bijzonder gevolmachtigd ambassadeur
1957-1959A.H. Philipse, bijzonder gevolmachtigd ambassadeur
1959-1964O. Reuchlin, bijzonder gevolmachtigd ambassadeur

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: