gahetNA in the National Archives

BuZa / vertegenwoordiger KIT

2.05.343
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.343
Author: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1952-2001
merendeel 1955-1962

Omvang:

1.10 meter; 377 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de regeringsvertegenwoordiger in het Dagelijkse Bestuur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) bestaat voor het grootste gedeelte uit agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Beheer, de Commissie van Advies en de afdeling Tropische Producten. Ook zijn te vinden subsidieaanvragen en -verleningen, financiële jaarverslagen en stukken betreffende de coördinatie tussen de zich met Latijns Amerika bezighoudende organisaties in Nederland.

Archiefvormers:

  • Regeringsvertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, (1952) 1955-1962

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, een Nederlandse instelling, ook wel het Tropeninstituut genoemd werd in 1910 opgericht op iniatief van J.T.Cremer en H.F.R. Hubrecht als Koloniaal Instituut en kreeg in 1951 de huidige naam. Het Instituut is vooral gericht op kennisoverdracht betreffende de tropen en subtropen aan zowel de Nederlandse samenleving als aan nationale en internationale instellingen, werkzaam in of ten behoeve van landen in de Derde Wereld. Het verricht in opdracht van de Nederlandse overheid, landen in de Derde Wereld, particuliere organisaties en internationale instellingen wetenschappelijk onderzoek op agrarisch, medisch en sociaal-wetenschappelijk gebied.

De leiding van het Koninklijk Instituut voor de Tropen bestaat uit het Algemeen Bestuur, onderverdeeld in de Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur, met dezelfde voorzitter, ondervoorzitter en algemeen secretaris als bij het Algemeen Bestuur.

Voorzitters:
1911-1912C.J. Hasselman
1912-1916Prof. Dr. H.P. Wijsman
1916-1921D.F.W. van Rees
1921-1927Th.F.A. Delprat
1927-1939E.P. Westerveld
1939-1945P.J. Gerke
1945-1951Mr. A.A. Aberson
1951-1957Mr. H.P.J. van Lier
1957-1963H. Offerhaus

Het Dagelijks Bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de stichters en een vertegenwoordiger van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, de voorzitter van het Dagelijks Bestuur was en is de voorzitter van de hele vereniging. In de periode van het archief (1952) 1955-1963 bekleedde Prof. Dr. V.J. Koningsberger deze functie, regeringsvertegenwoordiger was Dr. J.P. Bannier, die vanuit zijn functie van directeur van het Bureau voor Internationale Technische Hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken zitting had in het Dagelijks Bestuur. Vanuit deze rol is het archief bij dit departement terecht gekomen.

Voorzitters:
1910-1918J.T. Cremer
1918-1926Dr. H.F.R. Hubrecht
1916-1938Jhr. Mr. Dr. A. Roell
1938-1941Jhr. Ir. O.C.A. Van Lidth de Jeude
1941-1950Herbert Cremer
1951-1963Prof. Dr. V.J. Koningsberger

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: