gahetNA in the National Archives

Gezantschap Guatemala

2.05.340
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.340
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1946-1952

Omvang:

1.80 meter; 189 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en Spaans..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post protocollaire zaken, correspondentie met de afzonderlijke consulaten en dossiers over het tot stand komen van handelsverdragen, naoorlogse politieke betrekkingen en oorlogsschade, zoals scheepvaartverbindingen Nederland – Midden-Amerika, de activiteiten van de KLM in de landen van het ambtsgebied, handelsbevordering op het gebied van de landbouw en industrie, vrijhavens in Panama en de Nederlandse export naar Zuid- en Midden-Amerika. Voorts is aanwezig de rapportage, correspondentie en documentatie over het conflict tussen Guatemala en Groot-Brittannië inzake de kwestie Belize en de eventuele verbreking van de diplomatieke betrekkingen.

Archiefvormers:

  • Gezantschap Guatemala, 1946-1952

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Midden-Amerika gereorganiseerd. Terwijl Nederland voor de oorlog alleen een diplomatieke vertegenwoordiger in Guatemala had (vanuit Mexico) en de betrekkingen met de andere Midden-Amerikaanse landen werden onderhouden via de plaatselijke consuls en de diplomatieke vertegenwoordigingen te Washington, Carácas en Havanna, opende ons land in mei 1946 ook diplomatieke betrekkingen met Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica en Panama. Als nieuwe post werd toen in Guatemala een gezantschap opgericht met als ressort de landen Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica en Panama. Ook de al bestaande diverse Nederlandse consulaten in de zes Midden-Amerikaanse landen gingen nu onder het gezantschap te Guatemala ressorteren. De eerste Nederlandse gezant in Guatemala was G.M. Bijvanck. Na zijn overplaatsing naar Bogotá in 1951 werd hij in Guatemala opgevolgd door jhr. mr. W.E. van Panhuys. Op hun beurt accrediteerden de Midden-Amerikaanse landen elk een gezant in Den Haag.

Met ingang van 1 januari 1952 werd de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Midden-Amerika echter opnieuw gereorganiseerd. Het gezantschap te Guatemala werd opgeheven en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica en Panama gingen behoren tot het ressort van het Nederlandse gezantschap te Havana. W.E. van Panhuys werd toen benoemd tot gezant te Havana. In 1959-1960 werden de wederzijdse gezantschappen van Nederland en de Midden-Amerikaanse landen vervolgens tot ambassades verheven.

Chef de poste van het gezantschap Guatemala tot 1952
1946-1950G.M. Bijvanck, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
1951-1952jhr. mr. W.E. van Panhuys, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: