gahetNA in the National Archives

Gezantschap Vaticaanstad

2.05.339
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.339
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1955-1975

Omvang:

0,30 meter; 44 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken en dossiers over de ontwikkelingen in Vaticaanstad op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de kroning van paus Paulus VI, toespraken van de pausen Pius XII en Paulus VI en het voorgenomen huwelijk van Prinses Beatrix met Claus von Amsberg.

Archiefvormers:

  • Nederlands Gezantschap in Vaticaanstad, 1955-1975

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de diplomatieke vertegenwoordiging in Vaticaanstad over de jaren 1955-1975 werd in 1986 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief was geordend volgens het agendastelsel-dossierstelsel. Alle ingekomen en minuten van uitgaande stukken werden in chronologische volgorde ingeschreven in de agenda. In de agenda werd aan elk stuk een code toegekend en daarna gearchiveerd in dossiers. Tijdens de inventarisatie is de ordening volgens de archiefcode zoveel mogelijk gehandhaafd. Dit houdt in dat de dossiers geordend zijn in de volgorde van de code. In 1987 is een deel van het ambassade archief in Vaticaanstad vernietigd. Gedurende de inventarisatie is er 1 doos vernietigd. De vernietiging is geschied volgens de vernietigingsbeschikking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het te bewaren deel is 0,375 meter groot.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2012 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: