Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Gezantschap Venezuela

2.05.338
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.338
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1840-1954

Omvang:

10,10 meter; 283 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte teksten. Geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Venezuela op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals de opvang van Venezolaanse politieke vluchtelingen op de Nederlandse Antillen en het vestigen van Nederlandse bedrijven in Venezuela.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Venezuela, 1840-1918
  • Gezantschap Venezuela, 1918-1954
  • Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie, 1903-1904

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de consulaire/diplomatieke vertegenwoordiging te Caracas over de jaren 1840- 1954 werd in verschillende periodes overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief over de periode 1840-1937 werd in 1963 overgebracht en in 1969 werd het archief over de periode 1938-1954 overgebracht.

Het archief was tot 1935 geordend volgens het agendastelsel/rubriekenstelsel. Alle ingekomen en uitgaande stukken werden in chronologische volgorde ingeschreven in de agenda en werden op agendanummer opgeborgen. Daarnaast werd een aantal dossiers op rubriek opgeborgen. In 1936 werd het rubriekenstelsel volledig toegepast en werden de stukken opgeborgen aan de hand van een toegekende en in de agenda vermelde code en vervolgens opgeborgen in de dossiers.

Men maakte gebruik van een Romeinse cijfercode dat diverse malen gewijzigd werd door de rubriek regelmatig te veranderen. In 1952 werd een nieuwe decimale code ingevoerd. Het gevolg was dat de oude en de nieuwe code door elkaar heen werden gebruikt. Door het gebruik van verschillende archiefcodes ontstonden overlappingen in jaartallen tussen de dossiers betreffende hetzelfde onderwerp. Dit probleem is opgelost door middel van verwijzingen.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: