Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Gezantschap Venezuela

2.05.338
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.338
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1840-1954

Omvang:

10,10 meter; 283 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte teksten. Geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Venezuela op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals de opvang van Venezolaanse politieke vluchtelingen op de Nederlandse Antillen en het vestigen van Nederlandse bedrijven in Venezuela.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Venezuela, 1840-1918
  • Gezantschap Venezuela, 1918-1954
  • Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie, 1903-1904

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De eerste Nederlandse handelsagent in Venezuela werd in 1824 benoemd, en in 1826 kreeg deze de titel van consul. Nederland erkende de staat Groot-Colombia, waar Venezuela toen nog deel van uitmaakte, in 1829. Maar omdat Venezuela zich in 1830 van Groot-Colombia afscheidde, werd het in Bogotá gevestigde Nederlandse consulaat-generaal in 1840 verplaatst naar Caracas. Nederland en Venezuela knoopten in 1861 diplomatieke betrekkingen op het niveau van zaakgelastigde aan. In 1921 werden deze vertegenwoordigingen wederzijds tot gezantschappen verheven, om ten slotte in 1954 tot ambassades te worden bevorderd.

Apart moet worden vermeld de Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie. Na een periode waarin de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Venezuela waren verbroken, werd in 1903 een gemengde Nederlands-Venezolaanse commissie ingesteld om nog bestaande financiële geschillen voor te leggen. Het ging daarbij om vorderingen door de Nederlandse regering en burgers op Venezuela, waarover nog geen beslissingen langs diplomatieke weg waren genomen. Deze commissie werd in 1904 opgeheven.

Gedurende de periode 1873-1900 en 1908-1921 werden de diplomatieke belangen tussen Venezuela en Nederland waargenomen door Duitsland.

Consuls/Gezanten
1858-1872 1858-1872
1872-1873 1872-1873
1873-1875 1873-1875
1875-1881 1875-1881
1881-1892 1881-1892
1892-1894 1892-1894
1894-1897 1894-1897
1897-1900 1897-1900
1900-1904 1900-1904
1904-1909 1904-1909
1909-1912 1909-1912
1913-1921 1913-1921
1921-1935 1921-1935
1935-1939 1935-1939
1939-1943 1939-1943
1943-1946 1943-1946
1946-1950 1946-1950
1950-1954 1950-1954

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: