gahetNA in the National Archives

Gezantschap Venezuela

2.05.338
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.338
Author: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1840-1954

Omvang:

10.10 meter; 283 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte teksten. Geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Venezuela op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals de opvang van Venezolaanse politieke vluchtelingen op de Nederlandse Antillen en het vestigen van Nederlandse bedrijven in Venezuela.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Venezuela, 1840-1918
  • Gezantschap Venezuela, 1918-1954
  • Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie, 1903-1904

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De eerste Nederlandse handelsagent in Venezuela werd in 1824 benoemd, en in 1826 kreeg deze de titel van consul. Nederland erkende de staat Groot-Colombia, waar Venezuela toen nog deel van uitmaakte, in 1829. Maar omdat Venezuela zich in 1830 van Groot-Colombia afscheidde, werd het in Bogotá gevestigde Nederlandse consulaat-generaal in 1840 verplaatst naar Caracas. Nederland en Venezuela knoopten in 1861 diplomatieke betrekkingen op het niveau van zaakgelastigde aan. In 1921 werden deze vertegenwoordigingen wederzijds tot gezantschappen verheven, om ten slotte in 1954 tot ambassades te worden bevorderd.

Apart moet worden vermeld de Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie. Na een periode waarin de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Venezuela waren verbroken, werd in 1903 een gemengde Nederlands-Venezolaanse commissie ingesteld om nog bestaande financiële geschillen voor te leggen. Het ging daarbij om vorderingen door de Nederlandse regering en burgers op Venezuela, waarover nog geen beslissingen langs diplomatieke weg waren genomen. Deze commissie werd in 1904 opgeheven.

Gedurende de periode 1873-1900 en 1908-1921 werden de diplomatieke belangen tussen Venezuela en Nederland waargenomen door Duitsland.

Consuls/Gezanten
1858-1872T.D.G. Rolandus, consul-generaal
1872-1873J. Brakel, consul/generaal/zaakgelastigde
1873-1875S. Gutierrez, Duits waarnemend gezant
1875-1881E. Stamman, Duits waarnemend gezant
1881-1892O. Peyer, Duits waarnemend gezant
1892-1894Graaf von Kleist, Duits waarnemend gezant
1894-1897Graaf von Rex, Duits waarnemend gezant
1897-1900dr. Schmidt, Duits waarnemend gezant
1900-1904mr. A.F. van Leyden, consul-generaal/zaakgelastigde
1904-1909J.H. de Reus, zaakgelastigde
1909-1912E. baron von Seckendorff, waarnemend consul-generaal
1913-1921W.B. Engelbrecht, consul-generaal/waarnemend gezant
1921-1935W.G.E. d'Artillact Brill, gezant
1935-1939mr. F.E.H. Groenman, gezant
1939-1943jhr. P.A. van Buttingha Wichers, gezant
1943-1946mr. A. Methöfer, gezant
1946-1950F.W. Craandijk, gezant
1950-1954dr. R. Riemens, gezant

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: